RFox žaluzie 15.03.2020 08:53 15.03.2020 08:53

Modul již není v prodeji

Modul R-HM-1113M je funkčně (vstupy, výstupy) plně shodný s modulem C-HM-1113M. Liší se pouze komunikací. Modul je v bezdrátovém provedení – periferní modul sítě RFox. 

Napájen je ze zdroje 24 VDC, napájení se připojuje na svorky A1 a A2 (modul C-HM-1113M má na těchto svorkách CIB rozhraní).

Na štítku R-HM-1113M je vyveden SMA konektor pro externí anténu.