Vodní hospodářství SPD, voda 01.03.2020 17:14 01.03.2020 17:14

Pro ovládání závlahy je k dispozici řada dalších ventilů, často řešené jako solenoidové ventily, které můžeme ovládat pomocí standardních reléových výstupů systému Foxtrot tak jak ukazuje následující obrázek. Podobně jsou ovládány i ventily TORO uvedené v tomto článku.


Obr. 1 Ovládání ventilu pro závlahové systémy, modul C-HM-1113M