Hladina vody SPD, voda 01.03.2020 09:31 04.03.2020 17:54

Modul C-IS-0504M můžeme použít pro hlídání hladiny vody v nádržích, např. pro řízení závlahových systémů atd. Pro hlídání hladiny vody v nádrži je nevhodné měření vodivosti (odporu) stejnosměrným proudem (jako v případě čidla zaplavení), protože dochází k elektrolýze a ničení elektrod.

K modulu můžeme připojit 2 vodivostní sondy (např. ponorné sondy PS-2, PS-3 vyráběné firmou MAVE) viz. následující obrázek a hlídat tak např. maximální a minimální hladinu vody.

Zároveň můžeme modulem přímo ovládat čerpadlo závlahového systému a dvěma reléovými výstupy i přímo ventily pro dva okruhy závlahy.

Tři univerzální vstupy můžeme použít pro měření průtoku vody, teploty atd.

Obr. 1 Zapojení modulu C-IS-0504M se dvěma vodivostními sondami pro hlídání hladiny vody

Poznámky:

  1. Zaplavený snímač teploty vykazuje odpor v řádu desítek kΩ, vynořené elektrody vykazují odpor více než 100 kΩ.