Hladina vody SPD, voda 01.03.2020 09:28 04.03.2020 17:53

Pro spojité měření hladiny neagresivních kapalin v beztlakých nádržích, vrtech, studnách, bazénech apod. Je vhodný hydrostatický hladinoměr, např. HLM-25S. Lze s ním měřit výšku sloupce kapaliny až 100 m, hladinoměr má certifikát zdravotní nezávadnosti pro styk s pitnou vodou a je vybaven přepěťovou ochranou uvnitř sondy. Hladinoměr se zavěsí do nádrže na kabel, kabel je zakončen kapilárou (srovnávací atmosférický tlak) a dvěma vodiči (proudová smyčka 4÷20 mA), příklad zapojení k modulu C-IT-0200I je na následujícím obrázku.

Obr. 1 Připojení hladinoměru HLM-25S

Poznámky:

  1. Instalace se provádí spuštěním sondy do měřeného prostoru (nádrže, vrtu), sonda se nechá viset na kabelu, nebo se položí na dno.
  2. Kabel obsahuje vyrovnávací kapiláru, proto je nutné k jeho napojení na návaznou kabeláž použít nehermetické přechodové krabice, při stáčení přebytečného kabelu do svazku musí být zachován průměr kruhu min. 30 cm, kabel výrobce sondy nedoporučuje zkracovat či jinak mechanicky upravovat.
  3. Modul C-IT-0200I je možné umístit do blízkosti nádrže, modul je v provedení s vyšším krytím IP-65.

V případě prodloužení dalším kabelem doporučujeme použít stíněný kabel (např. J-Y(St)Y 1x2x0,8), stínění připojíme dle možností – ochranné uzemnění v místě umístění modulu apod.