Meteo meteo 29.02.2020 17:19 04.03.2020 17:51

Pro měření tekutých srážek můžeme použít jednoduchý snímač – srážkoměr s překlápěcím člunkem, při jehož překlápění vznikají pulzy, které snímá řídicí systém. Podle typu srážkoměru odpovídá jeden impulz danému množství srážek.

Pro měření tekutých i tuhých (sníh) srážek a pro spolehlivější funkci v zimním období můžeme využít srážkoměry s vytápěním, které zajištuje rozpuštění pevných srážek, např. srážkoměry firmy Fiedler-Mágr nebo srážkoměry MR2, MR2H

 

Princip měření

Měření množství srážek probíhá na principu počítání pulzů od překlápějícího se člunku, který je umístěn pod výtokem sběrné nádoby. Déšť nebo roztátý sníh vždy natéká do horní části člunku. Když se naplní definovaným množstvím, tak se člunek překlopí, voda z něho vyteče a pod výtokem se objeví druhá polovina člunku, do které opět natéká voda. Při překlopení sepne kontakt, který se dále vyhodnocuje. Takto běží celý cyklus neustále dokola.

 

Instalace srážkoměru

Srážkoměr je nutno umístit do vodorovné polohy, do otevřené oblasti, aby srážky nebyly ovlivňovány sousedními objekty. Typicky umisťujeme srážkoměr do výšky 1m nad terénem. 

Vzhledem k tomu, že srážkoměr je zatížen spadem nečistot (listí apod..) a také může dojít k vnitřnímu znečištění (např. pavučina), je vhodné jej umístit tak, aby se dal kontrolovat a popř. vyčistit – proto není vhodné umístění na stožár na střeše apod.

 

Připojení srážkoměru T116 k systému Foxtrot

Standardně dodávaný srážkoměr T116, všechny zde uvedené, i jiné, podobně řešené srážkoměry, se připojují shodným způsobem. Můžeme je připojit na libovolný čítačový vstup systému (např. vstupy C-AM-0600IIB-1301), nebo na běžné digitální vstupy, ale zde musíme ověřit minimální šířku pulzu ze snímače, aby nedošlo ke ztrátě pulzu (např. srážkoměry Fiedler-Mágr a srážkoměr T116 mají šířku pulzu i jen 50 ms, pak musíme použít pro spolehlivé snímání čítačové vstupy systému nebo vstupy se zachycením krátkého pulzu). 

Srážkoměr T116 je standardně dodáván jako součást sady s anemometrem T114 a ukazatelem směru větru T116. 


Upevňuje se buď na svislou trubku o průměru cca 20 mm (viz obr. 1), nebo jej lze přišroubovat za střed dna, nebo úchyty na obou stranách spodní části i na jinou vhodnou konstrukci.

Je nutno dát pozor na zajištění volného odtékání vody mřížkami na spodní straně krytu.

S ohledem na padající nečistoty a občasné nežádoucí obyvatele prostoru srážkoměru (pavouk) je vhodné srážkoměr umístit tak, aby se dal snadno kontrolovat a čistit.

 

Základní parametry srážkoměru T116 

Množství srážek potřebné k překlopení člunku 0,3 mm
výstup spínací kontakt 
Provozní napětí max. 24 V
délka pulzu min. 50 ms
rozměry 150 x 80 x 60 mm