Kvalita vzduchu větrání 29.02.2020 15:29 04.03.2020 17:48

Pro měření vlhkosti v prostředí s možností vzniku stékající vody, srážení vlhkosti atd... máme k dispozici čidlo C-RQ-0400I-xx (xx – délka kabelu v dm) se senzorem umístěným na kabelu dané délky (max. možná délka kabelu cca 2 m). Senzor je možno umístit do prostředí, kde dochází ke srážení vlhkosti, stékání vody apod.

 

Podrobnější vlastnosti kombinovaného senzoru teploty a vlhkosti jsou uvedeny v kapitole s popisem modulu C-RQ-0400I.

 

Obr. 1 Příklad zapojení modulu C-RQ-0400I-xx

Poznámky:

  1. Kombinované čidlo teploty a vlhkosti je do modulu přivedeno kabelem, který je připojen na svorkovnici modulu, barvy vodičů jsou uvedeny ve schématu.