Moduly na CIB CFox, meteo 15.03.2020 17:25 15.03.2020 17:25

Pro měření venkovní relativní vlhkosti a teploty vzduchu máme k dispozici snímač C-RQ-0400I.

Vlastní čidlo teploty a vlhkosti se nachází v plastové ABS stopce, která je ukončena prachovým filtrem. Elektronika včetně svorkovnice (CIB, 2x AI/DI) je umístěna uvnitř plastové hlavice z polykarbonátu. 

Příklad zapojení je uveden v tomto článku.

 

Je nutné zamezit vhodným umístěním přímému působení povětrnostních vlivů například montáží pod stříšku (snímač není určen pro přímý styk s vodou).Základní parametry

Rozlišení teploty / vlhkosti 0,1 °C / 0,1 % RH
Max. chyba měření teploty ± 0,5 °C (20 ÷ 40 °C), ± 1 °C (0 ÷ 60 °C)
Max. chyba měření vlhkosti (+25 °C) ± 3 % (20 ÷ 80 % RH)
Rozsah pracovní teploty / relativní vlhkosti snímací části max. 80°C, viz graf v  následující kapitole
Rozsah pracovní teploty elektroniky v hlavici -20 ÷ +60 °C
Rozsah skladovací teploty / rel. Vlhkosti -20 ÷ +60 °C / 20 ÷ 80 % RH
Krytí krabička / senzor: IP65 / IP40, filtr 100 μm
svorkovnice bezšroubová, typ Push In
Vývodka / max. Ø kabelu  PG9 / 8 mm


 

 

Vlastnosti senzoru teploty a relativní vlhkosti

Použitý senzor (shodný s celou řadou čidel C-RQ-0400, C-RQ-0600R) měří teplotu a relativní vlhkost (RH).  Senzor má výrobce definované rozsahy použití, které jsou znázorněny v následujícím grafu:

 


Obr. 2 Graf provozní teploty senzoru 

V normálním rozsahu pracuje čidlo se standardní přesností. V případě dlouhodobé expozice za podmínek mimo normální rozsah, zejména jde o relativní vlhkost vzduchu > 80 %, může dojít k dočasnému zvýšení chyby měření až 3 % RH. Po návratu do normálního rozsahu se přesnost měření postupně vrátí do standardních hodnot.

Dlouhodobé vystavení extrémním podmínkám může urychlit stárnutí vlastního senzoru.

 

Obr. 3 Rozmístění svorek modulu C-RQ-0400I

Poznámky

  1. Průchodky jsou z výroby osazeny ucpávkami, které v případě potřeby vyjmeme. Nepoužité průchodky osazené průchodkou zabezpečují odpovídající krytí modulu.
  2. Modul je osazen svorkovnicí bezšroubovou typu Push In.
  3. Konektor v levém dolním rohu je použit pro připojení kombinovaného čidla teploty a vlhkosti.
  4. U popisu modulu C-RQ-0400I-xx je uveden i nákres mechaniky tělesa modulu s průchodkami a umístěním svorek.