Kvalita vzduchu 29.02.2020 15:24 04.03.2020 17:48

Modul již není v prodeji, je nahrazen modulem C-AQ-0006R.

Modul C-AQ-0002R je prostorové čidlo plynných znečišťujících látek vzduchu. Čidlo vykazuje vysokou citlivost na nízké koncentrace znečišťujících látek ve vzduchu jako je  např. amoniak, sirovodík atd. vznikajících při rozkladu organických odpadových látek nebo které se uvolňují z materiálů použitých na vnitřní vybavení budov. Proto je vhodné pro ventilování prostorů znečištěných plynnými látkami organického původu, kuchyňskými výpary, cigaretovým dýmem a podobně. Čidlo je vhodné i pro orientační detekci alkoholových par, pro detekci úniku plynů jako např. metan, propan-butan, zemní plyn apod.. Měření znečištění vzduchu pracuje na polovodičovém principu. Citlivý prvek mění v závislosti na znečištění vzduchu svoji vodivost. Čidlo není výhradně citlivé pouze na výše uvedené    látky, vykazuje citlivost i na ostatní organické výpary, tedy je citlivé i na různé deodoranty, vůně, parfémy, zápachy a podobně. Dále čidlo vykazuje jistou citlivost na relativní vlhkost vzduchu a dobrou dlouhodobou stabilitu. 


  Čidlo není určeno pro bezpečnostní signalizaci např. úniku plynů nebo detekci kouře. 

Příklad detekovaných zdrojů znečištění: Kuchyňské výpary a hnijící látky organického původu. Látky uvolňující se z nábytku, koberců a ostatních materiálů v budovách 

Použití: Řízení ventilace pro restaurace, bistra,hotely, kanceláře, kuchyně, šatny, domácnosti apod. 

 Čidlo je ustálené až po delším provozu, trvale na napájecí napětí nejlépe minimálně cca 2 dny, to platí pro většinu elektrochemických čidel. Elektrochemická čidla jsou náchylná na vlhkost při nízkých teplotách během přepravy, z výroby jsou distribuovány s absorbátorem vlhkosti (silicagel). 


Orientační závislost výstupního napětí na koncentraci (rozsah 0 - 5 ppm pro etanol).

Připojení čidla na CIB sběrnici, mechanické rozměry a údaje pro montáž jsou shodné s modulem C-AQ-0001R.