Průtok a teplo TV a ÚT energetika, ohřev TV, vytápění 29.02.2020 12:20 04.03.2020 17:46

Pro měření tepla (vyrobeného nebo spotřebovaného) použijeme průtokoměr, např.  TA-E/20 s impulzním výstupem, který připojíme na impulzní vstupy modulů C-AM-0600I, nebo na binární bezpotenciálové vstupy základního modulu CP-10x8, CP-10x6. Pro měření výstupní a vratné teploty použijeme dvě čidla teploty připojené na stejné moduly nebo na libovolné moduly s rozsahem dle použitého čidla teploty. Vlastní výpočet (okamžitý výkon, celková dodaná energie) zajišťuje systém s využitím připravených funkčních bloků.

Obr. 1 Příklad zapojení průtokoměru TA-E/20 pro měření tepla k modulu C-AM-0600I

Poznámky:

  1. Přívodní kabel je možné prodloužit na cca max. 20 m, nejlépe stíněným kabelem, např. SYKFY 2x2x0,5 nebo J-Y(St)Y1x2x0,6.
  2. Připojujeme-li přívodní kabel průtokoměru přímo na svorky modulu C-AM-0600I, stínění nezapojujeme. Při prodloužení kabelu stínění připojíme na ochranné uzemnění.

Obr. 2 Příklad umístění prvků pro měření tepla spotřebovaného ÚT