Elektrická energie energetika 29.02.2020 11:46 04.03.2020 17:44

Pro měření odebrané energie (např. monitorování odběru tepelného čerpadla)nebo pro podružné měření výroby (dodávky) a spotřeby (odběru) 1f elektrické energie doporučujeme elektroměr ED 110 (obj. Číslo ED 110.D0.14E302) s přímým měřením do 32 A.

Všechna data (podrobné informace o elektroměru dále v kapitole) je možné z elektroměru vyčíst pomocí optické sondy TXN 149 01

Pro měření pouze odebrané energie (např. monitorování odběru tepelného čerpadla) lze využít výstup S0. Pro připojení elektroměru s pulzním výstupem S0 jsou určeny primárně moduly C-AM-0600I. Funkční blok v SW nám umožní získat celkovou odebranou energii a spočítaný okamžitý příkon a proud (při předpokladu konstantního napětí 230 VAC). 

Obr. 1 Příklad zapojení modulu C-AM-0600I a elektroměru ED 110.D0

 

Vlastnosti a parametry elektroměru ED 110

Elektroměr ED 110.D0 je jednofázový statický dvoutarifní  elektroměr činné energie třídy A nebo B podle ČSN EN 50470-1 a 50470-3, určený pro přímé připojení.

Nemá galvanicky oddělený napěťový a proudový obvod.  Měřící systém umožňuje měření i za přítomnosti stejnosměrných a harmonických složek v měřeném obvodu (napětí i proud) v celém měřicím rozsahu elektroměru. Negativní působení ss složek je eliminováno v každé měřící periodě. Elektroměr měří a ukládá tyto základní veličiny ( a v případě potřeby i zobrazuje na displeji):

  • Pro každý ze 2 tarifů spotřebu i dodávku (tzn. 4 registry energie)
  • Pro každý registr spotřeby i dodávky dobu čítání do tohoto registru (tzn. 4 registry času)
  • Součtové registry pro celkový čas odběru a celkový čas dodávky
  • Maximální proud a maximální výkon
  • Provozní čas, počty výpadků sítě, čas po nulování maxima proudu a výkonu
  • okamžité efektivní napětí
  • okamžitý efektivní proud
  • okamžitý výkon
  • cos φ

 

Elektroměry volitelně obsahují optické infračervené komunikační rozhraní dle normy
ČSN EN 62056-21. 

 

Základní parametry elektroměru ED 110

Připojení

Přímé dvouvodičové

Vlastní spotřeba (napěťové obvody vč. Napájení)

max. 0,7 W , max. 8 VA cap.

Vlastní spotřeba proudového obvodu

max. 0,05 VA

Náběhový proud Ist

menší než  15 mA 

Minimální proud Imin

200 mA

Referenční proud Iref

5 A 

Maximální proud Imax

trvale 32A

Maximální rozsah měřeného proudu

15 mA ÷ 40 A

Jmenovité napětí Un

230 VAC

Rozsah provozního napětí

0,75 Un ÷ 1,15 Un

Pulsní výstup S0

Třída A dle ČSN EN 62053-31
  Počet impulzů programovatelný  od 0,15 do 10 000 imp./1 kWh
  Jmenovité napájecí napětí 24 VDC
  napájecí napětí maximální 30 VDC

Provozní rozsah teplot

-25 ÷ 55 °C

Max. průřez připojeného vodiče - lanko

4 mm2

Max. průřez připojeného vodiče - drát

4 mm2

Min. průřez připojeného vodiče

1 mm2

Hlava šroubu svorky

4,7 mm kombinovaná drážka

Utahovací kroutící moment šroubu svorky

0,5 Nm

Rozměry modulu (š x v x h) 

53 x 90 x 58 mm (3M)