Rámy, zdroje a kabely TC700, komunikace 15.02.2020 08:38 15.02.2020 09:28

Všechny rámy jedné sestavy PLC (tj. všechny rámy ovládané jednou centrální jednotkou umístěnou v jednom z rámů) musíme vzájemně propojit sběrnicovými kabely, které se zapojují do konektorů na levém kraji rámu označených BE1 a BE2 (BUS EXTENSION). Propojení rámů musí být provedeno lineárně (tzn. že rámy jsou propojeny v sérii jeden za druhým, nelze realizovat odbočku).

Volné konektory koncových rámů musí být osazeny zakončovacími moduly KB-0201 (2 ks modulů KB-0201 vždy potřebných pro každou sestavu TC700 se dodávají v sadě TXN 102 01). Nikdy nesmí žádný konektor BE1, resp. BE2 zůstat neosazený !

V případě realizace druhé sběrnice připojené k centrální jednotce přes submodul MR 0154 se tento submodul zpravidla nachází na konci linky. V tomto případě nesmíme zapomenout na zakončení, které se realizuje propojením příslušných svorek konektoru (viz kap.3.11.1).

 

U jednorámové sestavy se osadí oba konektory BE1 a BE2 moduly zakončení sběrnice KB-0201.

Vícerámové sestavy lze realizovat s propojením rámů včetně napájení (jeden zdroj použijeme pro napájení více rámů), bez napájení (každý rám má svůj zdroj), nebo kombinací obou variant.

 

Jednotlivé rámy propojujeme kabely KB-0203 (propojení pouze komunikační sběrnice), nebo kabely KB-0202 (propojení včetně napájení - viz dále). V případě větší vzdálenosti propojujeme pouze komunikační sběrnici pomocí připojovací svorkovnice KB-0204 (obr.3.1, tab.3.1 a tab.3.2). Tutéž svorkovnici použijeme k propojení rámu se sériovým kanálem centrální jednotky osazeným submodulem MR-0154.

Rámy mohou být vzájemně propojeny také optickými kabely nebo kombinací optických a metalických kabelů. K propojení optickým kabelem je třeba do konektorů označených BUS EXTENSION na levém kraji propojovaných rámů zasunout moduly propojení KB0250, resp. KB0251. Moduly propojíme duplexním optickým kabelem KB0260, resp. KB0261 (obr.3.10.7.2, obr.3.10.7.3, tab.3.10.7.1). 

Optický kabel zaručuje galvanické oddělení a proto v následujícím rámu musí být umístěn napájecí zdroj. Podrobný postup výpočtu maximálních délek optických kabelů je uveden v dokumentaci TXV 004 02, kap. 3.3).

Tab.3.10.7.1 Objednací čísla kabelů podle délky

Délka [m] KB-0202 KB-0203 KB-0260 KB-0261
  0,25 TXN 102 02.01 TXN 102 03.01 - -
0,5 TXN 102 02.02 TXN 102 03.02 - -
  0,75 TXN 102 02.03 TXN 102 03.03 - -
1 TXN 102 02.04 TXN 102 03.04 TXN 102 60.04 TXN 102 61.04
2 - TXN 102 03.08 - -
3 - TXN 102 03.12 - -
5 - - TXN 102 60.20 TXN 102 61.20
10 - - TXN 102 60.30 TXN 102 61.30
20 - - TXN 102 60.34 TXN 102 61.34
50 - - - TXN 102 61.46
100 - - - TXN 102 61.56

Poznámka: Jiné délky je možné dohodnout s obchodním oddělením.


 

Obr.3.10.7.1 Propojení rámů PLC metalickými kabely

Obr.3.10.7.2 Propojení rámů PLC metalickými a optickými kabely

Obr.3.10.7.3 Propojení rámů PLC optickými kabely


 

3.10.7.1 Propojení s napájením (použití kabelů KB-0202) 

Propojení rámů RM-794x včetně napájení je povinně realizováno kabelem KB-0202 (obj.č. TXN 102 02.01 až .04). Nesmí se použít jiný (např. delší než výrobcem určený) kabel. Při tomto řešení můžeme použít jeden zdroj pro napájení více rámů (dle odběru použitých modulů). Nepoužité konektory rozšíření sběrnice (BE1 nebo BE2) na krajních rámech sestavy musí být vždy osazeny moduly zakončení sběrnice KB-0201. Celková délka všech kabelů s napájením (tj. sečtená délka všech kabelů s napájením propojujících rámy jedné sestavy ) nesmí překročit 10 m.

Obj. č. kabelu Délka kabelu
TXN 102 02.01 25 cm
TXN 102 02.02 50 cm
TXN 102 02.03 75 cm
TXN 102 02.04 100 cm

Obr.3.10.7.1 Vícerámová sestava – propojení s napájením

3.10.7.2 Propojení bez napájení (použití kabelů KB-0203) 

Propojení rámů RM-794x bez napájení je realizováno kabelem KB-0203 (obj.č. TXN 102 03.xx), nebo si může kabel zákazník vyrobit sám (viz následující kapitola). Při tomto řešení musíme použít v zdroj v každém rámu. Nepoužité konektory rozšíření sběrnice (BE1 nebo BE2) na krajních rámech sestavy musí být vždy osazeny moduly zakončení sběrnice KB-0201.

Obj. č. kabelu Délka kabelu
TXN 102 03.01 25 cm
TXN 102 03.02 50 cm
TXN 102 03.03 75 cm
TXN 102 03.04 100 cm
TXN 102 03.08 200 cm
TXN 102 03.12 300 cm

Obr.3.10.7.2 Vícerámová sestava – propojení bez napájení

Max. celková délka sběrnice (tj. sečtená délka všech kabelů propojujících rámy jedné sestavy ) může být 400 m. Pro případnou potřebu následující obr. 3.10.7.3 uvádí propojení rámů bez napájení (vnitřní zapojení komunikační části kabelu KB-0203). Kabel je na obou koncích zapojen na konektory D-sub 25 pinů, vidlice. 

 

Obr.3.10.7.3 Zapojení kabelu  propojení rámů TC700 bez napájení (kom. část kabelu KB-0203)


 

3.10.7.3 Propojení bez napájení (použití běžných kabelů pro RS-485 a modulů KB-0204) 

Propojení rámů RM-794x bez napájení je realizováno připojovacím modulem KB-0204 (obj.č. TXN 102 04). Při tomto řešení musíme použít v zdroj v každém rámu. Nepoužité konektory rozšíření sběrnice (BE1 nebo BE2) na krajních rámech sestavy musí být vždy osazeny moduly zakončení sběrnice KB-0201.

 

Kabel propojení rámů lze vyrobit i na místě instalace (z důvodu protažení kabelu vývodkami rozvaděče apod.). Kabel musí být stíněný, pro komunikaci (signály TCL2+, TCL2–) musí být kroucený pár. Je nutné použít kabel vhodný pro komunikaci RS-485 (s výhodou lze použít kabelů STP pro strukturovanou kabeláž). Vybrané doporučené kabely jsou uvedeny např. v kapitole 3.6.2. Max. celková délka sběrnice (tj. sečtená délka všech kabelů propojujících rámy jedné sestavy ) může být 400 m. Kabel je na obou koncích zapojen na šroubovací svorky. Stínění kabelu musí být připojeno na kryt konektoru (svorka A4) pouze na jedné straně kabelu. Signálovou zem (GND) je nutné propojit,  v případě využití kabelu s dvěma kroucenými páry lze zapojit oba vodiče do svorky GND (A3). Zapojení kabelu je na obr 3.10.7.4.

 

Obr.3.10.7.4 Zapojení kabelu  propojení rámů TC700 bez napájení s využitím modulů KB-0204

 

Obr.3.10.7.5 Modul KB-0204 – rozmístění svorek

 

3.10.7.4 Možnosti propojení (distribuované řešení, rozšíření) systému TC700 - souhrn.

V následující tabulce uvádíme souhrnné vlastnosti možných způsobů propojení rámů TC700 do větších sestav. Uvedené možnosti propojení je samozřejmě možné vzájemně kombinovat:

řešení 1 2 3 4 5 6 7
HW KB-0202 KB-0203 KB-0204 KB-0250 KB-0251 KB-0252 MR-0154
Přenosové médium Systémový kabel Systémový kabel Kroucený pár Optický kabel Optický kabel Optický kabel Kroucený pár
               
Distribuce napájení ANO NE NE NE NE NE NE
Galvanické oddělení sběrnice NE NE NE ANO ANO ANO ANO
Použitý kabel KB-0202 KB-0203 Dle specifikace RS-485 KB-0260 KB-0261 Standardní patch kabel ST-ST Dle specifikace RS-485
Konektor Dsub 25 Dsub 25 Šroubovací svorky Duplex Versatile Link Duplex Versatile Link 2x ST Bezšroubové svorky
Útlum cca - - - 220dB/km 8dB/km 3,5 dB/km -
Vlnová délka - - - 660 nm 660 nm 820 nm -
Typ vlákna - - - POF průměr

 

1 mm

HCS® průměr 200 μm sklo multimode 62.5/125 mm -
Max. počet I/O modulů k jedné CP 63 63 63 63 63 63 +64
Max. délka jednoho segmentu sběrnice 10 m 400 m 400 m max. 40 m max. 570 m max. 1,7 km 400 m
Max. celková délka sběrnice 10 m 400 m 400 m Dle počtu segmentů Dle počtu segmentů Dle počtu segmentů 400 m
Podrobné informace najdete kap. 3.10.7.1 kap. 3.10.7.2 kap. 3.10.7.3 TXV 004 02, kap. 3.3 TXV 004 02, kap. 3.3 TXV 004 02, kap. 3.3 TXV 004 02, kap. 3.3

Poznámky k jednotlivým řešení:

  1. Základní způsob propojení včetně napájení. Vhodné pro sestavy s několika rámy v jednom rozvaděči. Efektivní využití výkonu zdrojů sestavy (až 2 rámy RM-7942 na jeden zdroj 50W). Omezené max. délkou sběrnice.

  2. Propojení v případě větší vzdálenosti mezi rámy – řídicí systém distribuovaný v několika skříních v technologii apod. Každý rám musí mít svůj zdroj. Propojení standardními kabely zakončenými konektory Dsub 25 pinů.

  3. Podobné jako řešení  2, ale umožňuje použít libovolný kabel (splňující požadavky pro sběrnici RS-485), protažený kanály, průchodkami rozvaděčů. Kabel je vždy u rámu TC700 připojen na svorkovnici modulu KB-0204.

  4. Propojení vhodné pro malé vzdálenosti. Optický kabel zaručuje galvanické oddělení a proto v každém rámu připojeném optickým kabelem musí být umístěn napájecí zdroj. Podrobný postup výpočtu maximálních délek optických kabelů je uveden v dokumentaci TXV 004 02, kap. 3.3).

  5. Propojení pro velké vzdálenosti. Vzhledem k tomu, že délky jednotlivých segmentů se sčítají, můžeme dosáhnout až km délky sběrnice celého systému. Optický kabel zaručuje galvanické oddělení a proto v rámu připojeném optickým kabelem musí být umístěn napájecí zdroj. Podrobný postup výpočtu maximálních délek optických kabelů je uveden v dokumentaci TXV 004 02, kap. 3.3).

  6. Propojení pro velké vzdálenosti (nejkvalitnější řešení). Vzhledem k tomu, že délky jednotlivých segmentů se sčítají, můžeme dosáhnout až km délky sběrnice celého systému. Optický kabel zaručuje galvanické oddělení a proto v rámu připojeném optickým kabelem musí být umístěn napájecí zdroj. Podrobný postup výpočtu maximálních délek optických kabelů je uveden v dokumentaci TXV 004 02, kap. 3.3).

  7. Submodul MR-0154 osazený do komunikačního kanálu CH2 (nelze použít jiný kanál !) centrální jednotky CP-7002, CP-7003 (v režimu EIO) umožňuje připojit k jedné centrální jednotce dalších 64 periferních modulů na druhé sběrnici (centrální jednotka umožňuje standardně na své sběrnici obsloužit 63 periferních modulů, takže celkem máme k dispozici 63+64=127 periferních modulů). Zároveň je zajištěno galvanické oddělení obou sběrnic.