TC700 TC700, napájení 09.02.2020 17:22 09.02.2020 17:22

 

Tab. H.1 Max. příkony modulů TC700:

Název modulu

Příkon modulu (submodulu)

CP-7001

3.6 W

CP-7002

3.6 W

CP-7003

3.6 W

CP-7005

3.8 W

SC-7101

3.6 W

SC-7102

3.6 W

SX-7161

3.6 W

SE-7131

3.6 W

SE-7132

3.6 W

UC-7201

3 W

CD-7251

3 W

CD-7252

3 W

MR-0102

1.7 W

MR-0112

1.7 W

MR-0122

1.7 W

MR-0150

1.2 W

MR-0151

1.2 W

MR-0152

1.2 W

SX-7153

0.1 W

Název modulu

Příkon modulu (submodulu)

IB-7302 1.8 W
IB-7303 1 W
IB-7305 0.8 W
IB-7310 1.5 W
IB-7311 1.5 W
OS-7401 0.8 W
OS-7402

1.8 W

OS-7405 1.8 W
OS-7410 1.5 W
OS-7411 1.5 W
OR-7451 3.8 W
OR-7453 2.4 W
IR-7551 2 W
IS-7510

1.5 W

IT-7601 3 W
IT-7602 4 W
IT-7604 3 W
IT-7606 3.5 W
OT-7652 4.2 W
IC-7702 1 W

Tab. H.2 Zdrojové moduly systému TC700 jsou vyráběny v následujících variantách:

Typ zdroje

Napájecí napětí

výkon

Obvody UPS

PW-7901

24 VDC

50 W

-

PW-7902

24 VDC

50 W

ANO

PW-7903

230 VAC

50 W

-

PW-7904

230 VAC

50 W

ANO

PW-7906

24 VAC

24 W

-

 

Stanovení počtu napájecích zdrojů (POZOR ! – zdroje PW-7906 nelze použít v paralelním chodu – sčítání výkonu).

U plánované sestavy TC700 je potřeba sečíst příkony všech modulů (dle tabulky H.1), které uvažujeme napájet společně (tj. jsou v rámech, propojených kabely včetně napájení TXN 102 02). Výsledný spočítaný příkon zvýšíme o cca 10 % a podělíme výkonem plánovaných zdrojových modulů (dle tabulky H.2). Tím získáme počet zdrojů, potřebných pro napájení sestavy. Je vhodné v případě použití více zdrojů je rovnoměrně rozdělit do sestavy (nedávat zdroje vedle sebe do jednoho rámu).

 

Příklad: celkový spočítaný příkon sestavy 48 W (všechny periferní moduly včetně CPU), sestava obsahuje 32 modulů.

Rezerva 10 %: 48 x 1,1 =  52,8 W

Vybraný zdroj: PW 7903, výkon 50 W

Potřebný počet zdrojů: 52,8 : 50 = 1,05 (kusů zdrojů)  => potřebujeme dva napájecí zdroje

Počet zabraných pozic v rámech: 32 + 2 x 2 (zdroj zabírá dvě pozice v rámu) = 36

Potřebujeme minimálně 2 rámy RM-7942 (15 pozic) a jeden rám RM-7941 (8 pozic).

Pro propojení rámů potřebujeme dva kabely TXN 102 02 a 2 ks modulů zakončení sběrnice KB-0201 (dva ks modulů obsahuje sada TXN 102 01).

Je vhodné umístit zdroje do prvního a třetího rámu v sestavě.