Rámy, zdroje a kabely TC800 TC800, napájení 28.01.2024 15:12 28.01.2024 15:12

Tento článek popisuje správné příklady zapojení napájení modulů (jak vnitřních, tak IO obvodů) systému TC800. 

Modul zdroje PW-8901 má na konektoru A vyvedené vstupy dvou napájecích hladin VM a VIO.

Na svorky A1 a A2 (VM+ a VM-) připojujeme napájecí napětí 24 VDC, které slouží pro napájení vnitřních obvodů všech modulů na sběrnici (tj. napájení procesorových částí, indikací atd...).

Na svorky A3 a A4 (VIO+ a VIO-) připojujeme napájecí napětí 24 VDC, které slouží pro napájení IO částí modulů - tj,. napájení vstupních a výstupních obvodů, napájení cívek relé modulu OR-8450 a poskytuje napájení pro galvanicky oddělené zdroje pro analogové částu modulů IT-8601 a OT-8651. Potřebný výkon zdroje je nutno spočítat podle odběru z hladiny VIO jednotlivých modulů.

 

Základní zapojení TC800, moduly napájeny z jednoho společného zdroje

 

 

  1. Napájení vnitřních obvodů (VM) i napájení IO obvodů periferních modulů (VIO) je vzájemně galvanicky oddělené, ale je možné je na svorkovnici modulu PW-8901 spojit a napájet z jednoho zdroje - toto je vhodné pro menší aplikace.
  2. Svorka A17 (COM1) modulu IB-8302 je vnitřně spojená se svorkou A4 (VIO-) modulu PW-8901 a nesmí se spojit vnějším vodičem (vznikla by zemní nežádoucí smyčka)
  3. Vnitřní obvody výstupů modulu OS-8401 jsou napájeny z hladiny VIO (svorky A3 a A4 modulu PW-8901), svorka A1 na modulu OS-8401 je napájení výkonových obvodů spínačů DOx (max. 8 A)
  4. Modul IB-8310 má napájení IO části kompletně oddělené od všech obvodů systému, takže vyžaduje přivést napájení 24 VDC na konektor (UDI1 a COM1), svorka COM1 je zároveň společná svorka pro DIx.
  5. Modul OS-8410 má napájení IO části kompletně oddělené od všech obvodů systému, takže vyžaduje přivést napájení 24 VDC na konektor (UDO1 a COM1), svorka COM1 je zároveň společná silová svorka pro DOx.

 

Zapojení odděleného napájení periferních modulů TC800

 

IB-8302

Napájecí zdroj ZD1 je pouze pro napájení vnitřních obvodů systému TC800

Napájecí zdroj ZD2 je pro napájení společně napájených IO částí periferních modulů, včetně IB-8302.

Napájecí zdroj ZD3 je pouze pro napájení vstupních obvodů (zdroj proudu vybuzeného vstupu ) vlastních binárních vstupů modulu.

1) POZOR !  Svorka A17 (COM1) modulu IB-8302 je vnitřně (po sběrnici systému) spojená se svorkou A4 (VIO-) modulu PW-8901 a nesmí se spojit vnějším vodičem (vznikla by zemní nežádoucí smyčka)

 

IB-8304

Napájecí zdroj ZD1 je pouze pro napájení vnitřních obvodů systému TC800

Napájecí zdroj ZD2 je pro napájení společně napájených IO částí periferních modulů, netýká se modulu IB-8304.

Napájecí zdroj ZD3 je pouze pro napájení vstupních obvodů (zdroj proudu vybuzeného vstupu ) vlastních binárních vstupů modulu.

 

OS-8401

Napájecí zdroj ZD1 je pouze pro napájení vnitřních obvodů systému TC800

Napájecí zdroj ZD2 je pro napájení společně napájených IO částí periferních modulů, včetně OS-8401.

Napájecí zdroj ZD3 je pouze pro napájení modulem spínaných zátěží modulu, max. proud 8A společnou svorkou VDO+ (A1).

1) Pro správnou funkci výstupních výkonových spínačů modulu je nutno připojit zápornou svorku ZD3 (zdroj, napájející spínané zátěže modulu) na zápornou svorku hladiny VIO (svorka A4 na modulu PW-8901).

 

IB-8310

Napájecí zdroj ZD1 je pouze pro napájení vnitřních obvodů systému TC800

Napájecí zdroj ZD2 je pro napájení společně napájených IO částí periferních modulů, netýká se modulu IB-8310.

Napájecí zdroj ZD3 je pro napájení IO části modulu IB-8310 a pro napájení obvodů binárních vstupů.

Svorky UDI1 na obou konektorech modulu (svorky A1, A11, B1, B11) jsou vnitřně propojené a není potřeba je zvenku propojovat

Svorky COM1 na obou konektorech modulu (svorky A10, A20, B10, B20) jsou vnitřně propojené a není potřeba je zvenku propojovat

 

OS-8404

Napájecí zdroj ZD1 je pouze pro napájení vnitřních obvodů systému TC800

Napájecí zdroj ZD2 je pro napájení společně napájených IO částí periferních modulů, netýká se modulu OS-8404.

Napájecí zdroj ZD3 je pro napájení IO části modulu OS-8404 a pro napájení modulem spínaných zátěží modulu, max. proud 8 A společnou svorkou VDI+ (A1).

 

Max. proud společnou svorkou VDI+ (A1)  je 8 A.

Max. proud jednotlivého výstupu DOx je 0,5  A, ale musí se dodržet celkový proud všech sepnutých výstupů 8 A

 

OS-8410

Napájecí zdroj ZD1 je pouze pro napájení vnitřních obvodů systému TC800

Napájecí zdroj ZD2 je pro napájení společně napájených IO částí periferních modulů, netýká se modulu OS-8410.

Napájecí zdroj ZD3 je pro napájení IO části modulu OS-8410 a pro napájení modulem spínaných zátěží modulu, max. proud 0,5A společnou svorkou UDO1 (A1).

 

Svorky UDO1 na obou konektorech modulu (svorky A1, A11, B1, B11) jsou vnitřně propojené a není potřeba je zvenku propojovat

Svorky COM1 na obou konektorech modulu (svorky A10, A20, B10, B20) jsou vnitřně propojené a není potřeba je zvenku propojovat