Rámy, zdroje a kabely TC700, napájení 10.02.2020 14:42 15.02.2020 10:13

Napájení TC700 ze sítě zajišťují moduly napájecích zdrojů. Jejich varianty jsou uvedeny v následující tabulce:

 

Typ zdroje Napájecí napětí výkon Obvody UPS Obsazené pozice rámu
PW-7901 24 VDC 50 W - 2
PW-7902 24 VDC 50 W ANO 2
PW-7903 230 VAC 50 W - 2
PW-7904 230 VAC 50 W ANO 2
PW-7906 24 VDC 24 W - 0

Napájecí zdroje transformují vnější síťové napětí na vnitřní napěťovou hladinu, která je rozvedena v rámech (RM-7941 nebo RM-7942) k jednotlivým modulům. Napájecí zdroje zajišťují galvanické oddělení,  jsou konstruovány jako zdroje bezpečného napětí SELV a jsou vybaveny obvody pro paralelní chod více zdrojů do společné zátěže. Tato funkce umožňuje redundanci napájení PLC TC700 za účelem zvýšení bezpečnosti napájení, nebo pro zvýšení možného odebíraného výkonu.

Zdroje PW-7901 až 7904 obsazují vždy dvě libovolné pozice rámu. 

Zdroj PW-7906 neobsazuje žádnou pozici, osazuje se do části konektorů BE1, 2 (zasune se do konektorů, které jsou pak vyvedeny na jeho horní části) pouze pro 2 a 4-pozicové rámy (RM-7944 a RM-7946).

 

Určení napájecích zdrojů pro napájení sestavy PLC TC700

Napájecí zdroje mohou být osazeny v libovolné pozici rámu TC700, ale typicky se zdroj osazuje do první pozice zleva. V případě realizace více rámové sestavy PLC TC700 je možné na kratší vzdálenosti ( do 1 m ), propojovat rámy kabelem s propojeným napájením ( TXN 102 02.xx ) a ušetřit tak napájecí zdroj v dalším rámu, stačí-li výkon zdroje pro napájení všech modulů. Není-li vhodné propojení rámu kabelem bez napájení ( TXN 102 03.xx ). Program vývojového prostředí Mosaic, při sestavování konfigurace HW umožňuje pohodlnou orientační kontrolu maximálního zatížení zdrojů. Při propojeném napájení z více zdrojů je vhodné rozmísťovat zdroje rovnoměrně vzhledem k zátěži (zdroje je možné řadit paralelně pro zvýšení výkonu (výkon se sčítá), nebo jako záložní (redundantní) napájení). Podrobný návod s tabulkou příkonů jednotlivých modulů TC700 je k dispozici v příloze H této dokumentace.

Některé varianty napájecích zdrojů jsou vybaveny obvody pro připojení a dobíjení externích záložních olověných akumulátorů.Tyto mohou pracovat ve funkci záložního napájení UPS (Uninterrupted Power Supply)

Uvedené způsoby napájení je možné kombinovat. Např. můžeme tři rámy propojené kabely TXN 102 02.xx napájet z jednoho zdroje a čtvrtý rám (vzdálený až 300 m) osadit vlastním napájecím zdrojem a propojit jej se zbytkem sestavy komunikační sběrnicí (viz. tento článek). 

Zdroj PW-7906 je určený pouze pro napájení malých sestav, musí být vždy použitý pouze jeden zdroj (nesmí se propojit s napájením z jiného zdroje).

 

2.5.2 Využití obvodů UPS zdrojových modulů TC700

V případě požadavku zálohování chodu PLC TC700 můžeme využít obvodů UPS, které jsou součástí některých variant modulů zdrojů. Tyto Napájecí zdroje po připojení externích akumulátorů jsou zároveň plnohodnotné UPS, včetně řízení nabíjení, sledování stavu akumulátorů atd. Všechny důležité údaje o stavu zdroje, baterií, odběru zdroje se předávají centrální jednotce PLC TC700 a jsou k dispozici pro programátora (např. hlášení o nutnosti výměny baterií apod.).

Pro zálohování jsou vhodné zapouzdřené bez údržbové olověné akumulátory, používané např. v zabezpečovací technice nebo jako náhradní díly pro běžně používané UPS.
Pro zálohování PLC jsou vhodné akumulátory s kapacitou 1,3 Ah (doba zálohování při plném zatížení zdroje a plné kapacitě akumulátorů cca 15 minut) až 12 Ah (doba zálohování při plném zatížení zdroje a plné kapacitě akumulátorů cca  3 hodiny). Při sníženém odběru z napájecího zdroje tato doba úměrně narůstá.

Pro jeden zdrojový modul s UPS potřebujeme vždy dva stejné akumulátory, připojené dle možností krátkými vodiči s průřezem min. 1 mm2 (viz obr. 2.5.4.3)    

Akumulátory umístíme blízko PLC tak, aby nebyly nadměrně zahřívány okolním zařízením. 

Zvýšení teploty akumulátorů výrazně zkracuje jejich kapacitu a životnost.

 

2.5.3 Napájecí zdroje PW-7901 a PW-7902

Napájecí zdroje PW-7901, 02 jsou určeny pro napájení ze standardního napájení 24 VDC. Napájecí napětí se přivádí na vstupní konektor (obr. 2.5.3.1). Další zásady napájení (použití oddělovacího transformátoru apod.) jsou uvedeny v kapitole 2.4. V případě varianty zdroje s obvodem UPS PW-7902 je zapojení konektorů uvedeno na obr.2.5.3.2. Externí akumulátory (2 ks 12 V akumulátorů zapojených do série) se připojují na konektor A (kladný pól akumulátorů na svorku A2), viz. obr.2.5.4.3. Parametry konektorů jsou uvedeny v kapitole 2.5.6.

 

Modul PW-7901 je osazen bezšroubovým konektorem pro připojení napájecího napětí 24 V DC. 


Obr. 2.5.3.1 Konektor zdrojového modulu PW-7901

Konektor pro připojení napájecího napětí. Předpokládá se připojení standardního stejnosměrného napětí 24 VDC. Ošetření napájecího obvodu viz kap 2.3. Vstupní obvod zdroje je jištěn tavnou pojistkou T4A umístěnou uvnitř napájecího modulu.

 

Modul PW-7902 je osazen dvěma bezšroubovými konektory - konektorem pro připojení napájecího napětí 24 VDC a konektorem A pro připojení zálohovacího akumulátoru. Obr. 2.5.3.2 Konektory a ovládací prvky zdrojového modulu PW-7902

Vypínač UPS. Umožňuje vypnout UPS obvody i v případě, kdy jsou záložní baterie připojeny (např. při ladění aplikace).


Konektor pro připojení záložního akumulátoru. Na konektor se v případě požadavku zálohování připojí obvykle dva do série zapojené 12 V akumulátory. Vstup je chráněn tavnou pojistkou T2A umístěnou uvnitř napájecího modulu.

 

Konektor pro připojení napájecího napětí. Předpokládá se připojení standardního stejnosměrného napětí 24 VDC. Ošetření napájecího obvodu viz kap 2.3. Vstupní obvod zdroje je jištěn tavnou pojistkou T4A umístěnou uvnitř napájecího modulu.


 

2.5.4 Napájecí zdroje PW-7903 a PW-7904

Napájecí zdroje PW-7903,04 jsou určeny pro napájení ze standardní rozvodné sítě 230 VAC, 50 Hz. Napájecí napětí se přivádí na vstupní konektor (obr. 2.5.4.1). Další zásady napájení (použití oddělovacího transformátoru apod.) jsou uvedeny v kapitole 2.4. V případě varianty zdroje s obvodem UPS PW-7904 je zapojení konektorů uvedeno na obr.2.5.4.2. Externí akumulátory (2 ks 12 V akumulátorů zapojených do série) se připojují na konektor A (kladný pól akumulátorů na svorku A2), viz. obr.2.5.4.3. Parametry konektorů jsou uvedeny v kapitole 2.5.6.


Obr. 2.5.4.1 Konektor zdrojového modulu PW-7903

Konektor připojení síťového napětí napájení zdroje. Je určen pro připojení standardního síťového napětí 230 VAC. Ošetření napájecího obvodu viz kapitola 2.3. Vstupní obvod zdroje je jištěn tavnou pojistkou T1A 250V umístěnou uvnitř zdrojového modulu.Obr. 2.5.4.2 Konektory a ovládací prvky zdrojového modulu PW-7904

Vypínač UPS. Umožňuje ručně vypnout UPS obvody i v případě, kdy jsou záložní baterie připojeny (např. při ladění aplikace).


Konektor připojení záložních baterií. Na konektor v případě zálohování připojí do série dva 12 V akumulátory (viz kapitola 2.5.2).

Manipulaci s konektorem provádějte při přepnutí přepínače UPS do polohy OFF.

Vstup pro zálohovací akumulátory je jištěn miniaturní tavnou pojistkou T2A 250 V.


Konektor připojení síťového napětí napájení zdroje. Je určen pro připojení standardního síťového napětí 230 VAC. Ošetření napájecího obvodu viz kapitola 2.3. Vstupní obvod zdroje je jištěn tavnou pojistkou T1A 250V umístěnou uvnitř zdrojového modulu (postup výměny je popsán v základní dokumentaci k modulu).

 

Obr. 2.5.4.3 Připojení akumulátorů k modulu PW-7902, 04


2.5.5 Napájecí zdroj PW-7906

Napájecí zdroj PW-7906 je určený pro napájení ze standardního napájení 24 VDC. Napájecí napětí se přivádí na vstupní konektor (obr. 2.5.5.1). Další zásady napájení (použití oddělovacího transformátoru apod.) jsou uvedeny v kapitole 2.4. Parametry konektorů jsou uvedeny v kapitole 2.5.6.

 

Modul PW-7906 je osazen bezšroubovým konektorem pro připojení napájecího napětí 24 VDC. 


Obr. 2.5.5.1 Konektor zdrojového modulu PW-7906

Konektor pro připojení napájecího napětí. Předpokládá se připojení standardního stejnosměrného napětí 24 VDC. Ošetření napájecího obvodu viz kap 2.3. Vstupní obvod zdroje je jištěn tavnou pojistkou T2A umístěnou uvnitř napájecího modulu.

 

2.5.6 Parametry konektorů modulů zdrojů

Následující tabulka přináší informace o konektorech modulů zdrojů TC700. Platí pro konektory napájení i připojení zálohovacích akumulátorů (u variant zdrojů s UPS).

 

Rozteč svorek

7,62

Typ svorky

Bezšroubová (pružinová)
Délka odizolování vodiče mm 8 – 9

Rozměry vodičů

Upínací rozsah mm2 0,08 ÷ 2,5
     
Jmenovité napětí V 300
Jmenovitý proud A 15