FB a knihovny Mosaic EVSE, Smart City, programování 14.02.2020 17:33 14.02.2020 17:33

S rozvojem elektromobility je žádána také větší podpora infrastruktury pro nabíjení. Díky modulu C-EV-0302M, připojenému na CIB sběrnici, je možné řídit a integrovat nabíjení elektromobilů do 22 kW/32 A ze systémů Foxtrot. Modul po připojení komunikuje s nabíječem vozu. Stavy nabíječe v elektro- mobilu je tedy možné vyčíst ve struktuře modulu. Pro snazší obsluhu HW modulu jsme připravili ve spolupráci s firmou Axomer s.r.o. funkční blok nabíjení do programu Mosaic, který je součástí knihovny EVcharger_lib.

Díky funkčnímu bloku je možné po překladu programu a nahrání do centrály začít ihned modul C-EV-0302M používat. Nabíjení začne, je-li to požadováno vozem, po připojení nabíjecího konektoru. Výchozí nabíjecí proud je standardně přednastavený na 16 A (11kW), ale je možné jej změnit či navýšit v závislosti na provedené instalaci. Pro změnu nabíjecího proudu za pro- vozu, tedy přidání nebo ubrání hodnoty nabíjecího proudu, lze hodnotu měnit vstupy Up nebo Dw. Informaci o stavu nabíjení blok zobrazuje hod- notou výstupu State 0 až 5 a textovou interpretací StateTxt.

Funkční blok doplňuje modul C-EV-0302M a vytváří tak na snadné řešení vlastní nabíjecí stanice pro elektromobily ve Vašich instalacích se systémem Foxtrot.