FB a knihovny Mosaic 06.05.2021 16:06 06.05.2021 16:06

Knihovny v prostředí Mosaic zajišťují možnost jednoduše a opakovaně používat v projektech v Mosaicu předem připravené funkce a funkční bloky. Základní podmínkou je, že programové jednotky (funkce, funkční bloky) pro jednu knihovnu musíme vytvořit v jednom projektu. Nejde vytvořit různé funkce a funkční bloky v několika projektech a pak je složit do jedné knihovny.

Když máme vytvořeny funkční bloky a funkce, které chceme zařadit do knihovny, označíme je v manažeru projektu v levém panelu na záložce Soubory projektu. Označit je můžeme přes lokální menu vyvolané stiskem pravého tlačítka myši, v něm je položka Zahrnout soubor do knihovny.

Vyber souboru do knihovny

V každém funkčním bloku či funkci používáme funkce a funkční bloky z jiných knihoven. Ty musí být vždy součástí projektu, kde se bude vytvářená knihovna používat, aby bylo možné tuto knihovnu přeložit. Proto je nutné označit i související knihovny pomocí volby Zapnout závislost na knihovně, opět přes lokální menu okna Soubory projektu. Tím dojde k provázání knihoven a po přidání uživatelské knihovny do projektu se automaticky přidají i související knihovny.

  Zavislost na knihovne

Dalším krokem je nastavení verze knihovny, případně komentáře ke změnám provedeným v publikované verzi knihovny. Informace o verzi a datu publikování knihovny slouží pro aktualizace knihoven, komentáře se dají zobrazit v Průzkumníku knihoven v záhlaví knihovny a uživatel se může rozhodnout, jestli je daná aktualizace pro něj potřebná. To platí stejně pro knihovny vytvářené přímo firmou Teco, tak pro knihovny uživatelské. Nakonec, kdo z nás si pamatuje, jaké změny v projektech před několika měsíci dělal. Verze knihovny se nastaví v projektovém manažeru, v uzlu SW, větev Program. Časté je také vypublikování knihovny pod jiným jménem než je jméno projektu. I to je možné v hlavičce změnit.

Vytvoreni hlavicky knihovny

Po dokončení těchto kroků můžeme projekt přeložit a po úspěšném překladu se v menu Soubor zviditelní volba Uložit projekt jako knihovnu. Když projekt uložíme, dojde k vygenerování knihovny a jejímu uložení do složky uživatelských knihoven. Tou je typicky složka C:/MosaicLib v kořenovém adresáři disku C:/. Tuto cestu může uživatel změnit (viz Manažer projektu / Společná nastavení / Nastavení složek). Generování knihovny je zakončeno zobrazením zprávy, ze které je patrný výsledek i to, na jakých knihovnách nově vytvořená knihovna závisí a na jakých je naopak nezávislá. I tuto informaci je následně vidět v hlavičce knihovního souboru *.mlb.

Ulozit projekt jako knihovnu    Zprava o vytvoreni knihovny

Pro vložení jakékoli uživatelské knihovny do nového projektu je potřeba v Průzkumníku knihoven zapnout / povolit zobrazení uživatelských knihoven tlačítkem User Lib.

Lista nastroju pruzkumnika knihoven