Ovladače, displeje KNX, hotel, inteligentní dům, ovladač 10.09.2022 09:17 10.09.2022 09:17

V kninovně KNXLib jsou dva funkční bloky, fbKnxIpBaos a fbKnxIpBaosBin
Funkční blok fbKnxIPBaos přenáší data ve formátu JSON, kdežto fbKnxIPBaosBin v binární podobě. Druhý způsob je rychlejší, protože se po přenosu data nemusí parsovat z JSONu. Původní funkční blok ale zůstává v knihovně kvůli kompatibilitě knihovny se staršími projekty, aby bylo 
možné beze změn programu aktualizovat knihovny v projektu.

Navíc fbKnxIpBaosBin komunikuje s KNX/IP BAOS 772/774 (binary protocol v2) na rozdíl od fbKnxIpBaos, který komunikuje pouze s KNX/IP BAOS 772