SW podpora TCL2 20.06.2024 12:38 20.06.2024 12:38

Některé moduly umožňují tzv. fixaci adresy, což je stav, kdy adresa modulu není určena nastavením otočného přepínače, ale hodnotou zapsanou do paměti modulu.

Správa fixace adresy se provádí pomocí nástroje Firmware Updater. Volby pro fixaci jsou dostupné v záložce Device Structure (obr.1).

 

Obsah obrázku text, software, Počítačová ikona, Webová stránkaPopis byl vytvořen automaticky

Obr.1 Strom Device Structure v nástroji Firmware Updater

Je třeba mít na paměti, že změny fixace adresy lze provádět pouze v režimu HALT celého systému podobně jako změnu firmwaru.

 

Fixace adresy jednoho modulu

Pokud klepneme pravým tlačítkem myši na konkrétní modul sběrnice TCL2, objeví se nabídka fixace adresy (obr.2):

 

  • Fix address - fixace adresy
  • Unfix address - zrušení fixace adresy

 

Pokud se nabídka neobjeví, znamená to, že vybraný modul fixaci adresy nepodporuje. Seznam modulů a jejich verzí, které fixaci adresy podporují, je uveden v tab.1.

 

Obsah obrázku text, software, Počítačová ikona, Webová stránkaPopis byl vytvořen automaticky

Obr.2 Nabídka fixace adresy

Vybereme položku Fix address, následně se objeví okno Address fixation, kde můžeme zvolit adresu, kterou chceme zafixovat. Nabídnuta je adresa, kterou modul aktuálně používá, tedy ta, která je nastavena na přepínači.

 

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, čísloPopis byl vytvořen automaticky

Obr.3 Okno fixace adresy

Volbu potvrdíme tlačítkem OK. Zvolená adresa je zapsaná do modulu, který následně projde restartem a je znovu připojen do systému pod novou adresou. Modul s fixovanou adresou je nyní ve stromu indikován nápisem Fix (obr.4).

Modul s fixovanou adresou ignoruje nastavení přepínače adresy a hlásí se s adresou, která do něj byla zapsána. Adresa je uložena ve flash paměti, takže je uchována i při vypnutém napájení.

Fixovaná adresa je přímo na modulu indikována v režimu RUN změnou blikání zelené LED RUN. Zatímco moduly bez fixace adresy blikají pravidelně, moduly s fixací blikají tak, že každé čtvrté bliknutí je vynecháno (série 3 bliknutí následuje delší pauza).

 

Obsah obrázku text, software, Počítačová ikona, Webová stránkaPopis byl vytvořen automaticky

Obr.4 Indikace fixace adresy

Pokud chceme fixaci zrušit, klepneme pravým tlačítkem myši na konkrétní modul sběrnice TCL2 a vybereme položku Unfix address. Následně modul projde restartem a je znovu připojen do systému pod adresou, kterou má nastavenou na přepínači.

 

Fixace adresy všech modulů na sběrnici

Pokud klepneme pravým tlačítkem myši na uzel sběrnice TCL2, objeví se nabídka fixace adresy všech modulů na sběrnici (obr.5):

 

  • Collapse - sbalení uzlu
  • Fix all addresses - fixace adresy všech modulů
  • Unfix all addresses - zrušení fixace adresy všech modulů

 

Volba se týká všech modulů této jedné vybrané linky sběrnice. Moduly, které službu fixace adresy nepodporují, na povel nereagují.

 

Obsah obrázku text, software, Počítačová ikona, Webová stránkaPopis byl vytvořen automaticky

Obr.5 Nabídka fixace adresy všech modulů na sběrnici

Pokud zvolíme fixaci adresy (Fix all addresses), všechny moduly, které službu podporují, provedou fixaci adresy, se kterou se aktuálně hlásí. To znamená, že moduly, které dosud nebyly zafixovány, zafixují adresu, kterou mají nastavenou na přepínači. Moduly, které už zafixovány jsou, zůstávají ve stejném stavu.

 

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, software, Počítačová ikonaPopis byl vytvořen automaticky

Obr.6 Fixace všech modulů na sběrnici

Pokud zvolíme zrušení fixace adresy (Unfix all addresses), všechny moduly, které službu podporují, provedou zrušení fixace adresy. To znamená, že všechny moduly  začnou používat adresu, kterou mají nastavenou na přepínači.

 

Podpora fixace adresy

V tab.1 je přehled modulů, které podporují fixaci adresy a od které verze firmwaru a hardwaru.

Tab.1 Přehled modulů s podporou fixace adresy

Typ

verze hw

verze firmwaru

SC-1101

všechny verze

1.4 a vyšší

SC-1102

všechny verze

1.6 a vyšší

IB-1301

0600 a vyšší

0100 - 05xx

3.8 a vyšší

2.8 *

OS-1401

0600 a vyšší

0100 - 05xx

3.8 a vyšší

2.8 *

IR-1501

0600 a vyšší

0100 - 05xx

3.8 a vyšší

2.8 *

IT-1604

0400 a vyšší

0100 - 03xx

2.5 a vyšší

1.4 *

IT-1605

všechny verze

1.8 a vyšší

OT-1651

0200 a vyšší

0100 - 01xx

2.4 a vyšší

1.4 *

IC-1701

všechny verze

2.0 a vyšší

 

* Moduly IB-1301, OS-1401, IR-1501 s verzí hw nižší než 0600 podporují fixaci adresy ve firmwaru verze 2.8 určeném pouze pro tato hw provedení.

Moduly IT-1604 s verzí hw nižší než 0400 podporují fixaci adresy ve firmwaru verze 1.4 určeném pouze pro tato hw provedení.

Moduly OT-1651 s verzí hw nižší než 0200 podporují fixaci adresy ve firmwaru verze 1.4 určeném pouze pro tato hw provedení.

Nástroj Firmware Updater umí sám rozlišit hw verze jednotlivých modulů a nabízí k nim odpovídající firmware.

 

Pokud modul splňuje podmínky verze hw, ale má nižší verzi firmwaru, lze firmware změnit pomocí nástroje Firmware Updater.

 

Upozornění: U modulů IB-1301, OS-1401, IR-1501 s verzí hw 05xx a nižší dochází při přehrání firmwaru vždy ke ztrátě nastavení fixace adresy. Je tedy nutné provést nové nastavení.

U modulů IB-1301, OS-1401, IR-1501 s verzí hw 0600 a vyšší a u všech ostatních modulů může dojít ke ztrátě nastavení fixace adresy pouze v případě, že do modulu nahrajeme starší firmware, který fixaci adresy nepodporuje.

V každém případě doporučujeme po změně firmwaru modulu zkontrolovat nastavení fixace adresy v záložce Device Structure nástroje Firmware Updater (obr.6).