Kvalita vzduchu větrání 10.08.2022 12:51 10.08.2022 12:51

Vhodné podmínky

 • V místech, která jsou nejvíce vypovídající z hlediska kvality vnitřního vzduchu
 • Ve výšce cca 1,0-2,0 m nad úrovní podlahy na vnitřních stěnách
 • Alespoň 1 m od rohu
 • Alespoň 0,5-1 m od dveří
 • Minimálně cca 1 metr od rohu místnosti
 • V místech, kde se pohybuje teplota v rozmezí cca 10 - 40°C
 • V blízkosti (ne v těsné blízkosti) odtahu vzduchu z místnosti

Nevhodné podmínky

 • V blízkosti oken
 • V blízkosti vchodových dveří
 • Na venkovních (obvodových) stěnách (záleží, na izolaci stěn - povrchové teplotě venkovních stěn)
 • V místech s omezenou cirkulací vzduchu jako zádveří, výklenky apod.
 • V místech s prudkými změnami teploty
 • V místech s prudkými změnami vlhkosti
 • V místech, kde dochází ke kondenzaci vzdušné vlhkosti
 • V místech, kde by přímo lidé vydechovali na čidla
 • V místech, kde se mohou nacházet výpary různých chemikálií jako např. čistících prostředků a podobně
 • V místech, kde hrozí nebezpečí postříkání čidla různými kapalinami

 

Pokud umístíte čidlo přímo ke stolu nebo hned těsně vedle postele (případně nad ni) atd. může dýchání nepříznivě ovlivňovat měření čidla a hlásit tak vyšší hodnoty, než ve skutečnosti jsou.  A to z toho důvodu, že člověk vydechuje (kromě dalším znečišťujících látek) zhruba 100 x vyšší koncentraci oxidu uhličitého než je ve venkovním vzduchu! Venkovní koncentrace je obvykle pod 450 ppm, člověk pak vydechuje vzduch, který obsahuje 40 000-50 000  ppm!

Nejlepší umístění je 1 – 1,5 metru nad zem, cca do výšky vypínačů. Pokud si vezmeme samotný oxid uhličitý, ten je sice těžší než vzduch, ovšem obvykle se v normálním prostoru, vlivem pohybu lidí a přirozené infiltrace či větrání, dobře mísí, není tedy tak až tak podstatné umístění čidla z hlediska výšky nad zemí. V opravdu těsné ložnici je dobré ho umístit do výše hlavy.

V rohu místnosti špatně cirkuluje vzduch a čidlo by nemuselo snímat zvýšenou hodnotu znečištění vzduchu. Stejně tak i za nábytkem, kde se na čidlo může také dost prášit – tím se zvyšuje riziko zanesení filtru.

U okna (ať už je otevřené či zavřené) a dveří – a hlavně vchodových – může na čidlo působit venkovní vzduch díky případné netěsnosti. To může falešně snižovat naměřené hodnoty a místnost by se pak mohla na základě zkreslených informací z čidla nedostatečně odvětrávat.

Není radno umísťovat čidlo do prostorů, kde se (velmi) prudce mění vlhkost nebo teplota. Čidlu by už vůbec neprospěl přímý kontakt s kapalinami – proto umístěte čidlo tam, kde na něj nemůže stříkat voda nebo chemikálie.

 

Článek je zpracován dle informací firmy Protronix, českého výrobce čidel kvality vzduchu, další informace včetně sortimentu dodávaných čidel naleznete na jejich webu cidla.cz.