Binární moduly TC700 09.02.2020 15:16 15.02.2020 10:19

Modul OS-0428 je určený pro ovládání až 16 zátěží 24 V DC / 0,5 A. Výstupy jsou realizovány polovodičovými spínači vybavenými proudovou a tepelnou ochranou. Modul je osazen pevnou svorkovnicí s pružinovými kontakty. Představuje externí výstupní modul  určený k připojení k výstupním binárním modulům řídicího systému (např. připojení k modulům OS-7410, OS-7411 a IS-7510 systému TC700). Každý výstup je indikován svítivou LED diodou. Výstupní kontakty jsou chráněny RC členem. Modul obsahuje inteligentní výstupní obvody, které vyžadují připojit externí napájecí napětí 24 V DC.

Příkon modulu je max. 5,5 W a je nutné (pro výpočet odběru ze zdroje 24 V DC) připočíst příkon výstupních obvodů připojeného řídicího modulu (např. příkon výstupních obvodů modulu OS-7411 je max. 0,6 W pro jeden připojený externí modul (16 výstupů)). Pro uvedený příklad ½ OS-7411 + OS-0428 je odebíraný příkon ze zdroje 24 V DC celkem 6,1 W.

Modul je osazen pevnými svorkovnicemi s pružinovými kontakty a vyjímatelným konektorem R pro připojení řídicího systému (v případě použití stíněného propojovacího kabelu k řídicímu systému se vývod stínění připojuje na fastonový konektor SHIELD). Zapojení konektoru je na obr. 11.3.11.1.

obr. 11.3.11.1 Zapojení konektoru modulu OS-0428

DOx výstupní svorka výstupu x

UDOx společná svorka výstupních obvodů a vnitřních obvodů modulu (+ 24 V DC)  

COMx svorka pro napájení vnitřních obvodů modulu

+ 24 V  kladná svorka pro připojení napájení vnitřních obvodů připojeného modulu řídicího systému (např. OS-7411)

0 V  záporná svorka pro připojení napájení vnitřních obvodů připojeného modulu řídicího systému (např. OS-7411)

svorka pro připojení na hlavní ochrannou zem rozvaděče (vodičem s průřezem min. 2,5 mm2 ). Nutná pro funkci ochran a stínění kabelu modulu.

 

PŘÍKLAD ZAPOJENÍ MODULU

 

obr. 11.3.11.2 Příklad zapojení modulu OS-0428