Binární moduly DO 24V, TC700 09.02.2020 14:46 15.02.2020 10:18

Modul OS-0425 je určený pro ovládání až 16 zátěží 24÷230 V DC / 0,5 A. Výstupy jsou realizovány polovodičovými spínači. Modul je osazen pevnou svorkovnicí s pružinovými kontakty. Představuje externí výstupní modul  určený k připojení k výstupním binárním modulům řídicího systému (např. připojení k modulům OS-7410, OS-7411 a IS-7510 systému TC700). Každý výstup je indikován svítivou LED diodou. Výstupní spínací obvody jsou chráněny RC členem.

Příkon modulu je max. 7 W a je nutné (pro výpočet odběru ze zdroje 24 V DC) připočíst příkon výstupních obvodů připojeného řídicího modulu (např. příkon výstupních obvodů modulu OS-7411 je max. 0,6 W pro jeden připojený externí modul (16 výstupů)). Pro uvedený příklad ½ OS-7411 + OS-0425 je odebíraný příkon ze zdroje 24 V DC celkem 7,6 W.

 

Max. spínaný proud v závislosti na teplotě okolí modulu:

 

Modul je osazen pevnými svorkovnicemi s pružinovými kontakty a vyjímatelným konektorem R pro připojení řídicího systému (v případě použití stíněného propojovacího kabelu k řídicímu systému se vývod stínění připojuje na fastonový konektor SHIELD). Zapojení konektoru je na obr. 11.3.8.1.


 

Obr.11.3.8.1 Zapojení konektoru modulu OS-0425

DOx výstupní svorka výstupu x

+VDx společná kladná svorka napájení výstupních obvodů   

COMx záporná svorka pro napájení spínaných zátěží modulu (pouze rozvedená na svorkovnici pro snazší přímé připojení zátěží)

+ 24 V  kladná svorka pro připojení napájení vnitřních obvodů připojeného modulu řídicího systému (např. OS-7411)

0 V  záporná svorka pro připojení napájení vnitřních obvodů připojeného modulu řídicího systému (např. OS-7411)

svorka pro připojení na hlavní ochrannou zem rozvaděče (vodičem s průřezem min. 2,5 mm2 ). Nutná pro funkci ochran a stínění kabelu modulu.PŘÍKLAD ZAPOJENÍ MODULU: