Binární moduly DO relé, TC700 09.02.2020 14:44 15.02.2020 10:18

Modul OR-0422 je vybaven 8 reléovými výstupy s přepínacími kontakty. Modul je osazen pevnou svorkovnicí s pružinovými kontakty. Představuje externí výstupní modul  určený k připojení k výstupním binárním modulům řídicího systému (např. připojení k modulům OS-7410, OS-7411 a IS-7510 systému TC700). Každý výstup je indikován svítivou LED diodou. Výstupní spínací kontakty jsou chráněny varistorem.

Příkon modulu je max. 3 W a je nutné (pro výpočet odběru ze zdroje 24 V DC) připočíst příkon výstupních obvodů připojeného řídicího modulu (např. příkon výstupních obvodů modulu OS-7411 je max. 0,6 W pro jeden připojený externí modul (16 výstupů)). Pro uvedený příklad ½ OS-7411 + OR-0422 je odebíraný příkon ze zdroje 24 V DC celkem 3,6 W.

Modul je osazen pevnými svorkovnicemi s pružinovými kontakty a vyjímatelným konektorem R pro připojení řídicího systému (v případě použití stíněného propojovacího kabelu k řídicímu systému se vývod stínění připojuje na fastonový konektor SHIELD) a vyjímatelným konektorem S pro připojení druhé osmice výstupů (externího modulu s 8 výstupy). Zapojení konektoru je na obr. 11.3.6.1.

obr. 11.3.6.1 Zapojení konektoru modulu OR-0422

 

DOx přepínací kontakt výstupu x

+ 24 V  kladná svorka pro připojení napájení vnitřních obvodů připojeného modulu řídicího systému (např. OS-7411)

0 V  záporná svorka pro připojení napájení vnitřních obvodů připojeného modulu řídicího systému (např. OS-7411)

svorka pro připojení na hlavní ochrannou zem rozvaděče (vodičem s průřezem min. 2,5 mm2 ). Nutná pro funkci ochran a stínění kabelu modulu. 

PŘÍKLAD ZAPOJENÍ MODULU


 

 

Obr.11.3.6.2 Příklad zapojení modulu OR-0422