Binární moduly DI 24V, TC700 09.02.2020 14:42 15.02.2020 10:18

Modul IB-0404 je určený pro připojení až 16 binárních signálů 24 V AC / DC se společnou svorkou minus z řízené technologie a jejich převedení do modulu řídicího systému (např. připojení k modulům IB-7310, IB-7311, a IS-7510 systému TC700). Modul je osazen svorkovnicí s pružinovými kontakty, stav vstupu je indikován diodou LED.

 

Modul je osazen pevnými svorkovnicemi s pružinovými kontakty a vyjímatelným konektorem R pro připojení řídicího systému (v případě použití stíněného propojovacího kabelu k řídicímu systému se vývod stínění připojuje na fastonový konektor SHIELD). Zapojení konektoru je na obr. 11.3.5.1.

 

Vlastní modul neodebírá z napájení 24 VDC (svorkovnice M, N) žádný proud. Odebíraný příkon je určen vstupním proudem připojeného vstupního modulu řídicího systému (např. příkon vstupních obvodů připojeného modulu IB-7311 je max. 1,5 W pro jeden připojený modul IB-0404 (16 vstupů)). Pro uvedený příklad ½ IB-7311 + IB-0404 je odebíraný příkon ze zdroje 24 V DC celkem 1,5 W.

 

Obr.11.3.5.1 Zapojení konektoru modulu IB-0404


 

COMx společná svorka vstupních obvodů 

DIx vstupní svorka vstupu x

+ 24 V  kladná svorka pro připojení napájení vnitřních obvodů připojeného modulu řídicího systému (např. IB-7311)

0 V  záporná svorka pro připojení napájení vnitřních obvodů připojeného modulu řídicího systému (např. IB-7311)

 

 

PŘÍKLAD ZAPOJENÍ MODULU

Obr.11.3.5.2 Příklad zapojení modulu IB-0404