Binární moduly DI 230VAC, TC700 09.02.2020 14:41 15.02.2020 10:18

Modul IB-0403 je určený pro připojení až 16 binárních signálů 230 V AC se společnou svorkou z řízené technologie a jejich převedení do modulu řídicího systému (např. připojení k modulům IB-7310, IB-7311, a IS-7510 systému TC700). Modul je osazen svorkovnicí s pružinovými kontakty, každý vstup je chráněn proti přepětí transilem a stav vstupu je indikován diodou LED.

 

Modul je osazen pevnými svorkovnicemi s pružinovými kontakty a vyjímatelným konektorem R pro připojení řídicího systému (v případě použití stíněného propojovacího kabelu k řídicímu systému se vývod stínění připojuje na fastonový konektor SHIELD). Zapojení konektoru je na obr. 11.3.4.1.

 

Vlastní modul neodebírá z napájení 24 V DC žádný proud. Odebíraný příkon je určen  vstupním proudem připojeného vstupního modulu řídicího systému (např. příkon vstupních obvodů připojeného modulu IB-7311 je max. 1,5 W pro jeden připojený modul IB-0403 (16 vstupů)). Pro uvedený příklad ½ IB-7311 + IB-0403 je odebíraný příkon ze zdroje 24 V DC celkem 3,5 W.

obr. 11.3.4.1 Zapojení konektoru modulu IB-0403

 

COMx společná svorka vstupních obvodů 

DIx vstupní svorka vstupu x

+ 24 V  kladná svorka pro připojení napájení vnitřních obvodů připojeného modulu řídicího systému (např. IB-7311)

0 V  záporná svorka pro připojení napájení vnitřních obvodů připojeného modulu řídicího systému (např. IB-7311)

svorka pro připojení na hlavní ochrannou zem rozvaděče (vodičem s průřezem min. 2,5 mm2 ). Nutná pro funkci přepěťových ochran modulu.

 

PŘÍKLAD ZAPOJENÍ MODULU


obr. 11.3.4.2 Příklad zapojení modulu IB-0403