Binární moduly TC700 09.02.2020 14:40 15.02.2020 10:17

Modul IB-0402 je určený pro připojení až 16 binárních signálů 24 V AC / DC se společnou svorkou minus z řízené technologie a jejich převedení do modulu řídicího systému (např. připojení k modulům IB-7310, IB-7311, a IS-7510 systému TC700). Modul je osazen svorkovnicí s pružinovými kontakty, každý vstup je chráněn proti přepětí bleskojistkou a transilem a stav vstupu je indikován diodou LED.

 

Modul je osazen pevnými svorkovnicemi s pružinovými kontakty a vyjímatelným konektorem R pro připojení řídicího systému (v případě použití stíněného propojovacího kabelu k řídicímu systému se vývod stínění připojuje na fastonový konektor SHIELD). Zapojení konektoru je na obr. 11.3.3.1.

 

Vlastní modul neodebírá z napájení 24 VDC (svorkovnice M, N) žádný proud. Odebíraný příkon je určen vstupním proudem připojeného vstupního modulu řídicího systému (např. příkon vstupních obvodů připojeného modulu IB-7311 je max. 1,5 W pro jeden připojený modul IB-0402 (16 vstupů)). Pro uvedený příklad ½ IB-7311 + IB-0402 je odebíraný příkon ze zdroje 24 V DC celkem 1,5 W.

 

Obr.11.3.3.1 Zapojení konektoru modulu IB-0402


 

COMx společná svorka vstupních obvodů 

DIx vstupní svorka vstupu x

+ 24 V  kladná svorka pro připojení napájení vnitřních obvodů připojeného modulu řídicího systému (např. IB-7311)

0 V  záporná svorka pro připojení napájení vnitřních obvodů připojeného modulu řídicího systému (např. IB-7311)

svorka pro připojení na hlavní ochrannou zem rozvaděče (vodičem s průřezem min. 2,5 mm2 ). Nutná pro funkci přepěťových ochran modulu.


 

PŘÍKLAD ZAPOJENÍ MODULU

Obr.11.3.3.2 Příklad zapojení modulu IB-0402