Binární moduly DI 24V, TC700 09.02.2020 11:37 15.02.2020 10:17

Modul IB-0401 je určený pro připojení až 16 binárních signálů 24 V AC / DC s přímým připojením dvouvodičových nebo třívodičových čidel a jejich převedení do modulu řídicího systému (např. připojení k modulům IB-7310, IB-7311, a IS-7510 systému TC700). Modul je osazen svorkovnicí s pružinovými kontakty a stav každého vstupu je indikován diodou LED.

Modul je osazen pevnými svorkovnicemi s pružinovými kontakty a vyjímatelným konektorem R pro připojení řídicího systému (v případě použití stíněného propojovacího kabelu k řídicímu systému se vývod stínění připojuje na fastonový konektor SHIELD). Zapojení konektoru je na obr. 11.3.2.1. Pro redundantní zapojení vstupů je k dispozici konektor T.

obr. 11.3.2.1 Zapojení konektoru modulu IB-0401

COM společná svorka vstupních obvodů 

DIx vstupní svorka vstupu x

+ 24 V  kladná svorka pro připojení napájení vnitřních obvodů připojeného modulu řídicího systému (např. IB-7311)

0 V  záporná svorka pro připojení napájení vnitřních obvodů připojeného modulu řídicího systému (např. IB-7311)


 

PŘÍKLAD ZAPOJENÍ MODULU

 

 

Obr.11.3.2.2 Příklad zapojení modulu IB-0401