Ovladače, displeje multimédia, programování 08.02.2020 08:48 08.02.2020 08:48

Připravili jsme knihovny kompatibilní s aplikací iFoxtrot pro systém BOSE SoundTouch a pro populární multimediální přehrávač KODI. Z Foxtrotu lze z programu ovládat hlasitost, plné ztlumení, tedy „volume“, „mute“, dále „play“, „pause“ a zvolit číslo přehrávaného kanálu. Součástí zvoleného principu je ponechání ovladatelnosti multimediálního zařízení z originální nativní aplikace, či webového rozhraní s tím, že Foxtrot je paralelně ovládá pouze výše zmíněnými základními funkcemi. 

Nativní aplikace se v čase vyvíjejí a vznikají nové verze. S Foxtrotem nechceme o tyto novinky uživatele připravit, a tak základní nastavení nebo přiřazení zdrojů jednotlivým kanálům necháváme tak, jak je doporučeno výrobcem.

BOSE SoundTouch je aktuálně nejnovější, ale na trhu již zavedený systém bezdrátového multiroom audia nejvyšší kvality. Nabídka firmy BOSE se skládá z několika typů vzájemně kompatibilních zařízení. Většinou jde o „combo“ s reproduktorem, s integrovaným zesilovačem a WiFi nebo LAN klientem. Každé SoundTouch zařízení tak má přímé připojení ke všem audio zdrojům v lokální síti i na internetu po otevřených protokolech. Nepotřebu- je tedy žádného prostředníka, tedy ani žádnou počáteční investici do specifického zařízení, jako je tomu u některých jiných systémů. Přehrávání z Foxtrotu tak lze provozovat již s jedním SoundTouch zařízením. Další jeho výhodou je, že je vybaveno Bluetooth rozhraním a je přenosné. Je tak zároveň funkční třeba jako cestovní Bluetooth reproduktor např. pro chytrý telefon. Stačí ho zasunout přímo do zásuvky 230 V. Dalším audiozařízením podporovaným novým knihovním funkčním blokem je přehrávač KODI, který je multiplatformní. Najdeme ho prakticky na všech typech zařízení s displejem a na všech operačních systémech. Již dříve jsme uvedli v Mosaicu knihovnu XBMCLib, pro ovládání tohoto přehrávače, který se dříve jmenoval právě XBMC. Tuto knihovnu jsme rozšířili o funkční blok, kterému lze zadat přehrávání nejen jedné skladby nebo videa, ale celého playlistu. Nyní přicházíme s knihovnou KODIAudioLib, která je komplementární s knihovnou BOSEAudioLib. Podporuje implementaci v aplikaci iFoxtrot a je optimalizována pro přehrávání audio zdrojů, zejména pro internetová rádia. 
Obr.1  Stejnou bezdrátovou technologii používají postupně další přístroje firmy BOSE.

Nalezneme mezi nimi samostatný zesilovač SA-5 kombinovatelný s libovolnými reproduktory nebo soundbar SoundTouch 300 i elegantní sestavu s CD přehravačem
Obr. 2  Malé přehrávače dnes už i s vícejádrovými procesory s implementovaným přehravačem KODI se dají připojit jak do sítě lan, tak i přes WiFi, lze z nich sestavit zajímavé multiroom sestavy ovládané přímo z Foxtrotu.