Binární moduly DO 24V, TC700 15.02.2020 10:10 15.02.2020 10:10

Modul OS-7411 je určený pro ovládání až 32 zátěží 24 VDC / 0,05 A – především externích modulů na DIN lištu řady OS-04xx nebo OR-04xx. Výstupy jsou realizovány polovodičovými spínači. Modul je osazen dvěma konektory, na které je vyvedeno vždy 16 výstupů. Modul obsahuje inteligentní výstupní obvody, které vyžadují připojit externí napájecí napětí 24 VDC. Podrobné údaje o připojení a sortimentu externích modulů naleznete v kap. 11.3.

Výstupy spínají proti společné svorce COM (společná svorka minus !!). Obr.7.5.7.1 Konektor modulu OS-7411