Binární moduly DO 24V, TC700 15.02.2020 10:08 15.02.2020 10:08

Modul OS-7410 je určený pro ovládání až 64 zátěží 24 V DC / 0,05 A – především externích modulů na DIN lištu řady OS-04xx nebo OR-04xx. Výstupy jsou realizovány polovodičovými spínači. Modul je osazen čtyřmi konektory, na které je vyvedeno vždy 16 výstupů. Modul obsahuje inteligentní výstupní obvody, které vyžadují připojit externí napájecí napětí 24 V DC. Podrobné údaje o připoejní a sortimentu externích modulů naleznete v kap. 11.3.

Výstupy spínají proti společné svorce COM (společná svorka minus !!). Obr.7.5.6.1 Konektor modulu OS-7410