Binární moduly DO relé, TC700 15.02.2020 10:00 15.02.2020 10:00

Binární výstupní modul OR-7451 obsahuje 16 reléových výstupů, max. 2 A. Výstupy jsou organizovány do skupin po 4, které jsou navzájem galvanicky odděleny. Modul je galvanicky oddělen od ostatních obvodů PLC. 


Obr.7.5.1.1 Konektor modulu OR-7451 

  • Modul je osazen jedním konektorem 20 pinů. Uživatel má možnost si vybrat z několika druhů konektoru podle způsobu připojení vodičů (TXN 102 3x).

  • Jednotlivé skupiny výstupů (vždy 4 výstupy) jsou odděleny pouze pracovní izolací (nelze spínat jednou skupinou např. obvody 230 VAC a druhou skupinou obvody SELV 24 V).

  • Výkon spínané stejnosměrné zátěže je omezen zatěžovací křivkou, uvedenou v kapitole 7.4.1

  • Elektrická životnost kontaktů použitých relé je uvedena v kapitole 7.4.4

  • Jednotlivé výstupy je možné zatěžovat trvalým proudem až 3 A (nesmí se překročit max. proud společné svorky skupiny 10 A)

  • Krátkodobý proud (spínací jevy) může být až 6 A

  • Minimální spínaný proud (zaručující bezchybnou funkci relé) je 100 mA