Binární moduly DO relé, TC700 15.02.2020 10:01 15.02.2020 10:01

Binární výstupní modul OR-7453 obsahuje 8 reléových výstupů, max. 3 A. Výstupy jsou organizovány samostatně, navzájem galvanicky odděleny. Výstupy jsou realizovány střídavě přepínacími a spínacími kontakty (výstupy 0, 2, 4 a 6 jsou přepínací, výstupy 1, 3, 5 a 7 jsou spínací). Modul je galvanicky oddělen od ostatních obvodů PLC. 

Obr.7.5.2.1 Konektor modulu OR-7453 (příklad zapojení)

 

  • Modul je osazen jedním konektorem 20 pinů. Uživatel má možnost si vybrat z několika druhů konektoru podle způsobu připojení vodičů (TXN 102 3x).

  • Jednotlivé výstupy jsou odděleny pouze pracovní izolací (nelze spínat jedním výstupem např. obvody 230 VAC a druhým výstupem obvody SELV 24 V).

  • Výkon spínané stejnosměrné zátěže je omezen zatěžovací křivkou, uvedenou v kapitole 7.4.1

  • Elektrická životnost kontaktů použitých relé je uvedena v kapitole 7.4.4

  • Jednotlivé výstupy je možné zatěžovat trvalým proudem až 3 A 

  • Krátkodobý proud (spínací jevy) může být až 6 A

  • Minimální spínaný proud (zaručující bezchybnou funkci relé) je 100 mA

  • Příklad na obr. 7.5.2 ukazuje použití modulu (výstupy DO0 a DO1) pro tříbodové ovládání pohonů se vzájemným blokováním

  • Přepínací kontakty je možné použít i jako rozpínací kontakty (DO4 v příkladu)