Binární moduly DI 24V, TC700, projektování 15.02.2020 09:49 15.02.2020 09:49

Binární vstupní modul IB-7303 obsahuje 16 binárních vstupů, 24 VDC,  společná svorka – nebo + nebo 24 VAC, typ 1. Každá skupina může být zapojena s jinou společnou svorkou. Vstupy jsou organizovány do skupin po 8, které jsou navzájem galvanicky odděleny. Modul je galvanicky oddělen od ostatních obvodů PLC. 


Obr.6.4.2.1 Konektor modulu IB-7303 

  • Modul je osazen jedním konektorem 20 pinů. Uživatel má možnost si vybrat z několika druhů konektoru podle způsobu připojení vodičů (TXN 102 3x).