Binární moduly TC800 TC800 28.01.2024 15:51 28.01.2024 15:51

Binární vstupní modul IB-8304 obsahuje 32 binárních vstupů, 24 VDC, společná svorka –, typ 1. Vstupy jsou organizovány do skupiny po 32. Modul je galvanicky oddělen od ostatních obvodů PLC. Modul je osazen bezšroubovým vyjímatelným konektorem 34 svorek se zajištěním po zasunutí do modulu.

 

Vstupní obvody modulu vyžadují napájení 24 VDC, které ji připojeno na IO konektor modulu

Obr. 1 Zapojení konektoru modulu

Poznámky:

  1. COM1 společná svorka vstupních obvodů a napájení vstupních obvodů
  2. VDI+ svorka pro připojení napájení obvodů modulu + 24 VDC   
  3. DIx vstupní svorka vstupu x 
  4. Vstupní obvody a napájení je plně galvanicky odděleno od všech ostatních částí sestavy TC800

 

Obr. 2  čelní pohled na modul