Binární moduly DI 24V, DO relé, TC700, projektování 15.02.2020 09:57 15.02.2020 09:57

Modul IR-7551 je určený pro snímání až 8 binárních signálů 24 VDC / AC se společnou svorkou (dle zapojení minus, plus nebo střídavé napájení), typ 3. Dále  je vybaven 8 reléovými výstupy se spínacími kontakty. Modul je osazen konektorem, umožňujícím zákazníkovi výběr z několika variant protikusů, které si sám vybírá a samostatně objednává (obj. čísla TXN 102 3x). Modul je osazen čtyřmi shodnými konektory. Další informace o propojení a sortimentu ext. modulů viz kapitola č. 11.3.Obr.6.4.7.1 Konektor modulu IR-7551 

  • Modul je osazen jedním konektorem 20 pinů. Uživatel má možnost si vybrat z několika druhů konektoru podle způsobu připojení vodičů (TXN 102 3x).

  • Jednotlivé skupiny výstupů (vždy 4 výstupy) jsou odděleny pouze pracovní izolací (nelze spínat jednou skupinou např. obvody 230 VAC a druhou skupinou obvody SELV 24 V).

  • Vstupy a výstupy jsou odděleny izolací na úrovni bezpečného oddělení obvodů.

  • Výkon spínané stejnosměrné zátěže je omezen zatěžovací křivkou, uvedenou v kapitole 7.4.1

  • Elektrická životnost kontaktů použitých relé je uvedena v kapitole 7.4.4

  • Jednotlivé výstupy je možné zatěžovat trvalým proudem až 3 A (nesmí se překročit max. proud společné svorky skupiny 10 A)

  • Krátkodobý proud (spínací jevy) může být až 6 A

  • Minimální spínaný proud (zaručující bezchybnou funkci relé) je 100 mA 

COMx společná svorka skupiny vstupů nebo výstupů

DOx výstupní svorka výstupu x

DIx vstupní svorka vstupu x