Analogové moduly AI, TC700, projektování 15.02.2020 09:04 15.02.2020 09:24

Modul IT-7602 je určený pro měření a zpracování signálu z max. 16 analogových čidel. Každý vstup modulu je individuálně nastavitelný. Modul zabezpečuje zpracování měřené hodnoty pro další použití v uživatelském programu (převody na inženýrské jednotky apod.).

 

Obr.4.5.4.1 Konektory modulu IT-7602

 

Obecné zásady připojení čidel platí dle kapitoly 4.2.2. Zároveň i zásady instalace, uvedené v kapitole 4.3 platí pro analogové moduly TC700.

 

4.5.4.1 Příklady zapojení modulu IT-7602

Příklad 1 k modulu IT-7602 jsou připojeny následující signály:

- 2 signály 0÷10 V

- 2 signály 4÷20 mA

 

Obr.4.5.4.2 Zapojení konektoru A modulu IT-7602 podle příkladu č.1


 

Poznámky:  

  1. Stínění kabelu obvykle připojíme na svorku pracovního uzemnění (na jednotce nebo v rozvaděči na svorkovnici)

  2. Proudové smyčky napájíme externím zdrojem, ke zdroji můžeme paralelně připojit více proudových smyček (viz jednotka IT-12, příklad č.1)  

  3. Pro malé napěťové signály je vhodné použít stíněného přívodního vodiče  (JYTY apod.), jehož stínění připojíme dle obecných zásad (viz kapitola 4.2.5).  

  4. Stejné zapojení platí i pro konektor B (druhou polovinu modulu)