Analogové moduly AI, TC700, projektování 15.02.2020 09:00 15.02.2020 09:25

Analogový vstupní modul IT-7601 obsahuje 8 diferenciálních analogových vstupů určených pro měření standardních signálů (10 V, 20 mA atd.). Modul je galvanicky oddělen (všechny vstupy společně) od ostatních obvodů PLC. Každý vstup je nezávisle na ostatních programově nastavitelný. 

Obr.4.5.2.1 Konektory modulu IT-7601

 

Obecné zásady připojení čidel platí dle kapitoly 4.2.2. Zároveň i zásady instalace, uvedené v kapitole 4.3 platí pro analogové moduly TC700.

 

4.5.2.1 Příklady zapojení modulu IT-7601

 

Příklad 1 k modulu IT-7601 jsou připojeny následující signály:

  • 2 signály proti zemi 0÷10 V
  • 2 signály proti zemi 4÷20 mA

 

Obr.4.5.2.2 Zapojení konektoru A modulu IT-7601 podle příkladu č.1


 

Poznámky:  

  1. Při měření napětí nebo proudu (diferenciální měření plovoucího zdroje signálu) vždy připojíme jeden vstup každého takto použitého kanálu (obvykle IN-) na svorku analogové země jednotky AGND (lze použít zkratovací vodič nebo odpor až cca 2kΩ).

  2. Stínění kabelu obvykle připojíme na svorku pracovního uzemnění (na jednotce nebo v rozvaděči na svorkovnici)

  3. Při diferenciálním měření napětí nebo proudu vždy připojíme jeden vstup (IN-) ke svorce AGND!

  4. Proudové smyčky napájíme externím zdrojem, ke zdroji můžeme paralelně připojit více proudových smyček (viz jednotka IT-12, příklad č.1)  

  5. Pro malé napěťové signály je vhodné použít stíněného přívodního vodiče  (JYTY apod.), jehož stínění připojíme dle obecných zásad (viz kapitola 4.2.5).  

  6. Stejné zapojení platí i pro konektor B (druhou polovinu modulu)