Analogové moduly AI, TC700 09.02.2020 15:18 15.02.2020 10:19

Modul IT-0451 je určený pro připojení až 4 standardních analogových signálů až 20 mA nebo 10 V z řízené technologie a jejich převedení do modulu řídicího systému (připojení k modulům IT-7601, IT-7604 systému TC700). Modul je osazen svorkovnicí s pružinovými kontakty, každý vstup včetně výstupu 24 VDC pro napájení smyček 20 mA je chráněn proti přepětí bleskojistkou a transilem.

Vlastní modul neodebírá z napájecího napětí (svorkovnice M, N) žádný proud. Odebíraný příkon je určen  proudem připojených vstupních obvodů napájených z modulu – svorky Vout (např. příkon pro napájení proudových smyček 4÷20 mA napájených z  modulu IT-0451 je max. 2 W pro jeden připojený modul IT-0451 (4 vstupy)).

Modul je osazen pevnými svorkovnicemi s pružinovými kontakty a vyjímatelným konektorem R pro připojení řídicího systému (v případě použití stíněného propojovacího kabelu k řídicímu systému se vývod stínění připojuje na fastonový konektor SHIELD). Zapojení konektoru je na obr. 11.3.12.1.

Vstupní svorky AIx a AGND mohou být propojeny propojkou umístěnou u každého vstupu (vhodné pro připojení proudové smyčky 4÷20 mA – viz kapitola 4). Propojení pak není nutné realizovat na svorkovnici modulu (viz. příklad zapojení). Standardní nastavení z výroby je všechny propojky zkratované (osazené).

 

Obr.11.3.12.1 Zapojení konektoru modulu IT-0451

 

Vout výstupní svorka + 24 VDC pro napájení proudových smyček 4÷20 mA (max. 50 mA na svorku)

AIx vstupní analogová svorka vstupu x

AGND signálová zemní svorka vstupních obvodů

+ 24 V  kladná svorka pro připojení napájení vnitřních obvodů připojeného modulu řídicího systému (např. IB-7311)

0 V  záporná svorka pro připojení napájení vnitřních obvodů připojeného modulu řídicího systému (např. IB-7311)

svorka pro připojení na hlavní ochrannou zem rozvaděče (vodičem s průřezem min. 2,5 mm2 ). Nutná pro funkci přepěťových ochran modulu.


 

PŘÍKLAD ZAPOJENÍ MODULU


 

Obr.11.3.12.2 Příklad zapojení modulu IT-0451