Ovladače, displeje 25.02.2020 12:13 25.02.2020 12:13

Prodej produktu ukončen.

S-WS-0400R-Merten je ovladač s krátkocestným ovládáním s LED signalizací a čidlem teploty. Ovladač se připojuje k zařízení, které umožňuje číst binární vstupy, ovládat LED binárními výstupy a měřit teplotu (pod hmatníkem modulu je osazeno čidlo NTC 12k), např.  lze použít CFox modul C-IT-0504S. 

S-WS-0400R-Merten lze připojit i k jiným vstupům a výstupům při zachování polarity vstupů a výstupů. Lze použít i modul C-IT-0908S-PNP, ale je nutno do série s binárními výstupy modulu C-IT-0908S zařadit sériové odpory cca 3k3 (abychom dodrželi max. proud 3 mA na výstup modulu C-IT-0908S).

Led výstupy lze spínat i jinými analogovými výstupy, které při 10 V dodají proud 5 mA. 

 

Obr. 1 Příklad připojení ovladače S-WS-0400R-Merten k modulu C-IT-0504S

Poznámky:

  1. Modul se skládá s hmatníků, základního dílu s tlačítky, LED diodami, čidlem teploty a svorkovnicí a nosné části pro upevnění na instalační krabici, ke kterým se doplní standardní rámeček Merten
  2. Rozmístění signálů na svorkovnici je uvedeno v příkladu zapojení a umístění svorkovnice na zadní straně modulu je nakresleno na následujícím obrázku


Obr. 2 Umístění svorek na zadní straně modulu S-WS-0400R-Merten