Žaluzie, zastínění inteligentní dům 20.02.2020 18:13 20.02.2020 18:13

Pro integraci ovládání střešních oken Velux je možno použít např. modul KLF 050, který bezdrátově komunikuje s vlastní elektronikou okna (VELUX Integra) a je ovládán systémem Foxtrot pomocí standardních reléových výstupů v zapojení shodném s ovládáním žaluzií. Je možno použít libovolné dva spínací reléové kontakty systému, nebo přímo využít specializované žaluziové výstupy.

Modul je určen pro instalaci do běžné instalační krabice, rozměry modulu jsou 49 x 47 x 28 mm, napájen je z 230 VAC.

Obr. 1 Připojení modulu Velux KLF 050 k žaluziovému modulu C-JC-0201B

Poznámky:

  1. V tomto zapojení poloha „up“ (sepnutý DO1u) otevírá okno, „down“ (sepnutý DO1d) okno zavírá.
  2. Dosah signálu (vzdálenost modulu od řídící elektroniky okna) je výrobcem uváděna cca 300 m na volné ploše a asi 30 m uvnitř budovy – s tím je nutno počítat při instalaci modulu a jeho propojení s modulem Foxtrot.