Žaluzie, zastínění CFox, bezpečnost, inteligentní dům 20.02.2020 17:53 20.02.2020 17:53

Pro ovládání motorů 230 VAC s reverzací pomocí přepínání vinutí (podobně jako 3-bodové pohony pro ventily a klapky) máme k dispozici specializovaný modul C-JC-0201B určený pro ovládání jedné žaluzie a umístění do instalační krabice poblíž stínicího prvku nebo přímo do tělesa žaluzie. Blokování současného sepnutí obou výstupů je u tohoto modulu blokováno jak mechanicky (vnitřním uspořádáním reléových výstupů), tak i programově (zajišťuje vlastní firmware modulu).

Modul je osazen dvěma vstupy, které jsou určeny pro připojení tlačítkového ovladače žaluzie. Při výpadku komunikace je zajištěna autonomní funkce modulu – ovládání výstupů (žaluzie) tlačítky.

Obr. 1    Příklad zapojení ovládání motoru žaluzií modulem  C-JC-0201B

Poznámky:

  1. Reléový výstup je řešen se vzájemným mechanickým blokováním sepnutí obou výstupů, při sepnutí DO1u jede motor nahoru, při sepnutí DO1d jede dolů.

  2. Reléové kontakty jsou s proudem až 16 A, takže bez problémů zvládnou i spínací jevy při sepnutí a rozepnutí kontaktu.

  3. Vzhledem k výkonu motorů pro pohon stínicích prvků plně vyhovuje napájecí a ovládací kabel k motoru o průřezu 1,5 mm2.

  4. Dva vstupy DI1 a DI2 jsou určeny pro přímé připojení tlačítek ovladače žaluzíí, v případě hluboké instalační krabice (např. KOPOS KPR 68 nebo KPR 68/L), nebo krabice s bočním prostorem (např. KUH 1 nebo KUH 1/L) můžeme osadit modul C-JC-0201B přímo pod tlačítkový ovladač.

  5. Při výpadku komunikace modul automaticky ovládá výstupy dle stavu vstupů DI1 a DI2 (při sepnutí DI1 se sepne výstup DO1u, při sepnutí DI2 sepne výstup DO1d), současné sepnutí je blokované.