Ohřev TV, FVE, nabíjení EV FVE, energetika, ohřev TV 18.02.2020 19:55 18.02.2020 19:55

Pro spojité řízen výkonu do odporové zátěže můžeme použít elektronický spojitý regulátor výkonu SRVS 10/230AC, který umožňuje řídit odporovou zátěž do maximálního výstupního proudu 10 A. Výstupní napětí regulátoru má spojitý sinusový tvar s proměnnou amplitoudou.