Analogové moduly TC800 AO, TC800 06.10.2022 10:51 06.10.2022 10:51

Rozšiřovací modul OT-8651 obsahuje 4 analogové unipolární výstupy. Každý lze použít buď jako napěťový, nebo proudový výstup. Zátěže obou typů se připojují proti společné svorce – signálová zem (AGND). Rozlišení je 12 bitů. Analogové výstupy jsou galvanicky oddělené od napájení modulu. Výstupní obvody požadují pro svou funkci napájení 24 VDC (vstup VIO modulu PW-8901).  Stav proudové smyčky je signalizován na panelu modulu.

 

Analogové výstupy AO0 ÷ AO3
Typ výstupu napěťový aktivní proudový aktivní
Výstupní rozsah 0 ÷ 10 V 0 ÷ 20 mA
Maximální výstupní hodnota

105 % horní meze výstupního rozsahu

Maximální výstupní proud 10 mA -
Zkratový proud 12 mA -
Odpor proudové smyčky - 0 ÷ 600 Ω

 

Základní parametry
Typický příkon (komunikační část z hladiny VM) 0,3 W
Odebíraný proud výstupní části (z hladiny VIO) max. 135 mA
Max. celková výkonová ztráta modulu 4,4 W

Poznámky:

  1. V případě výpadku napájecího napětí pro výstupní obvody (hladina VIO) přestanou fungovat AO, ale modul dále komunikuje po sběrnici se základním modulem (nedojde k výpadku komunikace).

Modul je osazen bezšroubovým vyjímatelným konektorem 17 svorek se zajištěním po zasunutí do modulu.

 

Obr. 1 Příklad zapojení modulu OT-8651

Poznámky k zapojení:

  1. Analogové výstupy (napěťové i proudové) jsou se společnou svorkou AGND.
  2. Všechny svorky AGND na konektoru jsou vnitřně propojené, je možno využít kteroukoli z nich.