Moduly na TCL2 AI, AO, chlazení 18.03.2020 16:20 18.03.2020 16:20

Rozšiřovací modul IT-1604 nahrazuje předchozí modul IT-1601.

Modul obsahuje 8 analogových vstupů se společnou svorkou a 2 analogové výstupy se společnou svorkou. Vstupy jsou univerzální, nezávisle konfigurovatelné jako napěťové, proudové vstupy, dvouvodičové připojení pasivních odporových čidel. Rozlišení je 16 bit, modul zabezpečuje zpracování naměřené hodnoty, převod na inženýrské jednotky apod. Analogové výstupy jsou s rozlišením 10 bit, napěťové 0 ÷ 10V. Analogové vstupy a výstupy jsou galvanicky oddělené od vnitřních obvodů a stav každého vstupu je signalizován na panelu modulu.

 

Analogové vstupy AI0 ÷ AI7
Napěťové rozsahy

0 ÷ +10 V

0 ÷ +5 V

0 ÷ +2 V

0 ÷ +1 V

0 ÷ +0,5 V

Proudové rozsahy

0 ÷ 20 mA

4 ÷ 20 mA

0 ÷ 5 mA

Pasivní teplotní snímače Pt100, W100 = 1,385 a 1,391

 

Pt1000, W100 = 1,385 a 1,391

Ni1000, W100 = 1,617 a 1,500

KTY81-121

NTC termistor 12 kΩ

–90 ÷ +400°C

 

–90 ÷ +400°C

–60 ÷ +200°C

–40 ÷ +125°C

–40 ÷ +125°C

odporové rozsahy 

0 ÷ 100 Ω (odporový vysílač OV100) 

 0 ÷ 1 kΩ (odporový vysílač OV1000) 

 0 ÷ 2 kΩ 

 0 ÷ 200 kΩ

Vstupní impedance v rozsahu signálu 

> 100 kΩ (rozsahy 0,5 V, 1 V a 2 V) 

> 50 kΩ (rozsahy 5 V a 10 V) 

Referenční napětí (Vref)

10 V

Vnitřní odpor u proudových rozsahů

100 Ω 

Doba měření jednoho kanálu

typ. 65 ms (70 ms pro měření teplotních snímačů)

Obnova hodnoty každého kanálu

typ. 500 ms (600 ms pro měření teplotních snímačů)


 

Analogové výstupy AO0, AO1
Výstupní rozsah 0 ÷ 10 V
Maximální výstupní hodnota 105 % horní meze výstupního rozsahu
Maximální výstupní proud  10 mA
Max. kapacita zátěže 50 nF


 

Základní parametry
Napájecí napětí 24 VDC, +25%, –15% 
Typický příkon 2,2 W
Maximální příkon 2,4 W


 

Konektory modulu jsou standardní vyjímatelné konektory s klecovou svorkou ve vyjímatelné části s roztečí 5,08 mm. Pro manipulaci se svorkou je doporučený plochý šroubovák se šířkou 3,5 mm. Podrobnější parametry konektorů jsou uvedeny v tomto článku.


Obr. 1 Základní schéma zapojení modulu IT-1604

Poznámky:

  1. Analogové vstupy a výstupy jsou se společnou svorkou AGND.
  2. Pro zvýšení přesnosti měření je doporučeno zapojit vstupní signály (čidla) dle příkladu, tj. pro měření pasivních odporových čidel použít jako společnou svorku AGND svorku A8.
  3. Na svorce Vref je k dispozici přesné napětí +10,0 V, které je k dispozici pro napájení pasivních odporových čidel (pomocí externího sériového rezistoru). 
  4. Dvouvodičově připojená pasivní odporová čidla jsou napájena vnitřním zdrojem 10V přes sériové odpory 7k5 (osazené uvnitř modulu – POZOR, změna proti modulu IT-1601). Z důvodu zpětné kompatibility s modulem IT-1601 je možné i externí napájení čidel přes odpor 7k5 ze svorky Vref. Rezistor se v tom případě osadí vně modulu do rozvaděče. Druhý konec čidla zapojit na svorku AGND č. A8 ! (doporučujeme použít modul MT-1691) a v konfiguraci nastavit režim kompatibilní s IT-1601.
  5. Přesnost odporu 7k5 (je-li osazen zvenku) má klíčový vliv na přesnost měření odporových čidel. Odpory použité v modulu MT-1691 jsou se základní přesností 0,1% a teplotním koeficientem nejhůř 25 ppm. 
  6. Proudové rozsahy (20 mA apod.) se přepínají s programovacího prostředí Mosaic (modul není osazen interními propojkami).