Analogové moduly TC800 AI, TC800, teplota 01.02.2024 07:56 01.02.2024 07:56

Analogový periferní modul IT-8605 obsahuje 8 analogových diferenciálních vstupů. Vstupy le konfigurovat pro připojení termočlánků, nebo jako napěťové Rozlišení je 16 bitů, modul zabezpečuje zpracování naměřené hodnoty, převod na inženýrské jednotky, apod.  Analogové vstupy jsou galvanicky oddělené od napájení modulu. Vstupní obvody požadují pro svou funkci napájení 24 VDC (vstup VIO modulu PW-8901).  Stav připojenéhho termočlánku je signalizován na panelu modulu. Modul je osazen dvouřadým vyjímatelným pružinovým konektorem s 34 svorkami (2 řady po 14 svorkách).

Modul je v v mechanice šířky 24 mm (dvojitý modul).

 

Analogové vstupy AI0 ÷ AI7
Termočlánky

typ J
typ K
typ R
typ S
typ T
typ B
typ N

Napěťové rozsahy

-1 ÷ +1 V

-0,1 ÷ +0,1 V

-0,05 ÷ +0,05 V

Vstupní impedance v rozsahu signálu 

> 100 kΩ 

Doba měření jednoho kanálu

typ. 60 ms

Obnova hodnoty každého kanálu

typ. 240 ms  

 

Obr. 1 Základní schéma zapojení modulu IT-8605

Poznámky k zapojení:

  1. Svorky AGND jsou vnitřně propojené, takže je není potřeba propojovat zvenku na konektoru.
  2. Při měření napětí  (diferenciální měření plovoucího zdroje signálu) vždy připojíme jeden vstup každého takto použitého kanálu (obvykle AIN-) na svorku analogové země jednotky AGND (lze použít zkratovací vodič nebo odpor až cca 2 kΩ).
  3. Stínění kabelu obvykle připojíme na svorku pracovního uzemnění  v rozvaděči na svorkovnici (PE), co nejkratším kabelem.
  4. Svorka A34 má vyveden analogový vstup, který je určen pro měření srovnávacího  (studeného) konce termočlánků (CJC). Čidlo teploty na tento vstup připojené musí být umístěno tak, aby měřilo teplotu svorkovnice (někdy se označuje jako ekvipotenciální, srovnávací...), na které je zakončeno kompenzační vedení od termočlánků a pokračuje běžnými měděnými vodiči na konektor modulu IT-8605. Standardně je v konfiguraci čidlo Ni1000, je možno jej změnit i na Pt1000.