Analogové moduly TC800 AI, TC800 01.02.2024 13:43 01.02.2024 13:43

Analogový periferní modul IT-8602 obsahuje 16 analogových vstupů se společnou svorkou AGND. Vstupy jsou univerzální, nezávisle konfigurovatelné jako napěťové nebo připojení odporových čidel teploty (pouze 8 sudých vstupů). Rozlišení je 16 bitů, modul zabezpečuje zpracování naměřené hodnoty, převod na inženýrské jednotky, apod.  Analogové vstupy jsou galvanicky oddělené od napájení modulu. Vstupní obvody požadují pro svou funkci napájení 24 VDC (vstup VIO modulu PW-8901).  Modul je osazen dvouřadým vyjímatelným pružinovým konektorem s 34 svorkami (2 řady po 14 svorkách).

Modul je v v mechanice šířky 24 mm (dvojitý modul).

 

Analogové vstupy AI0 ÷ AI15
Napěťové rozsahy

0 ÷ +10 V
0 ÷ +5 V
0 ÷ +2 V
0 ÷ +1 V
0 ÷ +0,5 V

-10 ÷ +10 V
-5 ÷ +5 V
-2 ÷ +2 V
-1 ÷ +1 V
-0,5 ÷ +0,5 V

Pasivní teplotní snímače
(pouze vstupy AI0, AI2, AI4, AI6, AI8, AI10, AI12, AI14)

Pt100, W100 = 1,385 a 1,391
Pt1000, W100 = 1,385 a 1,391
Ni1000, W100 = 1,617 a 1,500

KTY81-121

NTC termistor 10 kΩ
NTC termistor 12 kΩ
NTC termistor 15 kΩ

–90 ÷ +400°C
–90 ÷ +400°C
–60 ÷ +200°C

–40 ÷ +125°C

–40 ÷ +125°C
–40 ÷ +125°C
–40 ÷ +125°C

odporové rozsahy 
(pouze vstupy AI0, AI2, AI4, AI6, AI8, AI10, AI12, AI14)

0 ÷ 200 Ω 

0 ÷ 2 kΩ 

0 ÷ 200 kΩ

Vstupní impedance v rozsahu signálu 

> 100 kΩ (rozsahy 0,5 V, 1 V a 2 V) 

> 50 kΩ (rozsahy 5 V a 10 V) 

Referenční napětí pro měření odporů

10 V

Doba měření jednoho kanálu

typ. 60 ms

Obnova hodnoty každého kanálu

typ. 480 ms 

   


 

 

Obr. 1 Základní schéma zapojení modulu IT-8602 (jedna polovina konektoru, druhá je identická)

Poznámky k zapojení:

  1. Analogové vstupy  jsou se společnou svorkou AGND.
  2. Napěťové rozsahy lze konfigurovat na libovolný, vstup, měření teploty (RTD) a odporu pouze na sudé vstupy (AI0, AI2, AI4, AI6, AI8, AI10, AI12, AI14)
  3. Svorky AGND jsou vnitřně propojené, takže je není potřeba propojovat zvenku na konektoru.
  4. Stínění kabelu obvykle připojíme na svorku pracovního uzemnění  v rozvaděči na svorkovnici (PE), co nejkratším kabelem
  5. Je vhodné použít stíněného přívodního vodiče (SYKFYJ-Y(St)Y apod.), jehož stínění připojíme dle obecných zásad.