Analogové moduly TC800 AI, TC800 06.10.2022 11:28 06.10.2022 11:28

Analogový periferní modul IT-8601 obsahuje 8 analogových diferenciálních vstupů. Vstupy jsou univerzální, nezávisle konfigurovatelné jako napěťové, proudové nebo připojení odporových čidel teploty. Rozlišení je 16 bitů, modul zabezpečuje zpracování naměřené hodnoty, převod na inženýrské jednotky, apod.  Analogové vstupy jsou galvanicky oddělené od napájení modulu. Vstupní obvody požadují pro svou funkci napájení 24 VDC (vstup VIO modulu PW-8901).  Stav proudové smyčky je signalizován na panelu modulu. Modul je osazen dvouřadým vyjímatelným pružinovým konektorem s 34 svorkami (2 řady po 14 svorkách).

Modul je v v mechanice šířky 24 mm (dvojitý modul).

 

Analogové vstupy AI0 ÷ AI7
Napěťové rozsahy

0 ÷ +10 V

0 ÷ +5 V

0 ÷ +2 V

0 ÷ +1 V

0 ÷ +0,5 V

Proudové rozsahy

0 ÷ 20 mA

4 ÷ 20 mA

0 ÷ 5 mA

Pasivní teplotní snímače

Pt1000, W100 = 1,385 a 1,391

Ni1000, W100 = 1,617 a 1,500

KTY81-121

NTC termistor 12 kΩ

–90 ÷ +400°C

–60 ÷ +200°C

–40 ÷ +125°C

–40 ÷ +125°C

odporové rozsahy 

0 ÷ 100 Ω (odporový vysílač OV100) 

 0 ÷ 1 kΩ (odporový vysílač OV1000) 

 0 ÷ 2 kΩ 

 0 ÷ 200 kΩ

Vstupní impedance v rozsahu signálu 

> 100 kΩ (rozsahy 0,5 V, 1 V a 2 V) 

> 50 kΩ (rozsahy 5 V a 10 V) 

Referenční napětí pro měření odporů

10 V

Vnitřní odpor u proudových rozsahů

100 Ω 

Doba měření jednoho kanálu

typ. 60 ms

Obnova hodnoty každého kanálu

typ. 240 ms 

   

 


 

Základní parametry
Typický příkon 1,7 W
Maximální příkon 2,5 W


 

Obr. 1 Základní schéma zapojení modulu IT-8601

Poznámky k zapojení:

  1. Analogové vstupy  jsou se společnou svorkou AGND.
  2. Svorky AGND jsou vnitřně propojené, takže je není potřeba propojovat zvenku na konektoru.
  3. Při měření napětí nebo proudu (diferenciální měření plovoucího zdroje signálu) vždy připojíme jeden vstup každého takto použitého kanálu (obvykle AIN-) na svorku analogové země jednotky AGND (lze použít zkratovací vodič nebo odpor až cca 2 kΩ).
  4. Stínění kabelu obvykle připojíme na svorku pracovního uzemnění  v rozvaděči na svorkovnici (PE), co nejkratším kabelem
  5. Proudové smyčky napájíme externím zdrojem, ke zdroji můžeme paralelně připojit více proudových smyček
  6. Je vhodné použít stíněného přívodního vodiče (SYKFYJ-Y(St)Y apod.), jehož stínění připojíme dle obecných zásad.

 

Typ a zapojení konektoru, číslování svorek je platné pro finální verzi modulu dodávané od června 2023. Předchozí provedení bylo osazeno dočasným konektorem a technické informace jsou k dispozici na dotaz.