Foxtrot základní moduly Foxtrot, komunikace 17.03.2020 17:22 17.03.2020 17:22

Chceme-li připojit Foxtrot sériovým kanálem k PC (např. pro programování – nechceme-li nebo nemůžeme-li využít rozhraní ETHERNET), můžeme použít rozhraní RS-232 a kabel zapojený dle obr. 1. Rozhraní CH1 základního modulu Foxtrot je osazeno rozhraním RS-232 pevně.

Zapojení je standardní pro propojení dvou  koncových zařízení, tj. se kříží datové signály (propojí se TxD na jedné straně s RxD na straně druhé).

 

Obr. 1 Schéma připojení Foxtrot k PC, rozhraní RS-232, CH1