Relé, svorky, SPD, instalace projektování 15.03.2020 17:47 15.03.2020 18:02

Následující tabulky uvádějí význam zkratek a symbolů používaných v příkladech a schématech. Symboly a zkratky se zároveň používají na vlastním popisu výrobků (krabiček a mechanických krytů).

Symboly signálových a ochranných zemí:
mechanická kostra svorka spojená s kostrou systému, volitelně použitelná pro připojení stínění
bezpečnostní uzemnění svorka vyhrazená pro připojení na svorku PE v rozvaděči
pracovní uzemnění svorka připojená na uzemnění rozvaděče, má pouze pracovní význam např. připojení stínění 
signálová zem obvykle označuje jeden pól napájení nebo signálovou zem obvodu
 
Označení svorek a signálů systémů:
GND signálová zem  Pro komunikace, napájení systému
GNDx společná svorka binárních výstupů  společná svorka I/O vstupů nebo výstupů systému
AGND signálová zem analogových obvodů  
COMx společná svorka binárních vstupů  
DI0, DI1,... binární vstupní signály Na svorku připojujeme výstup čidla nebo kontakt
DO0, DO1,... binární výstupní signály Na svorku připojujeme vstup ovládaného zařízení
IN0+, IN1+

AI0+, AI1+

analogové kladné vstupní svorky Platí pro difirenciální vstupy
IN0–,IN1– AI0–, I1– analogové záporné vstupní svorky Platí pro difirenciální vstupy
AIx, INx analogová vstupní svorka Svorka, na kterou se připojuje výstup signálu měřeného zařízení nebo čidlo teploty apod.
AOx analogová výstupní svorka Svorka, ke které připojujeme analogový vstup ovládaného zařízení
Iout0,... výstup měrného proudu výstupní svorka s vyvedeným zdrojem proudu pro napájení pasivních odporových čidel nebo viz následující
Vref Výstupní svorka zdroje ref. napětí Svorka s výstupem konstantního referenčního napětí pro obvody analogových vstupů nebo výstupů
RxTx+ kladná svorka rozhraní RS485 spolu se zápornou svorkou realizuje sběrnici RS485 
RxTX- záporná svorka rozhraní RS485 spolu se kladnou svorkou realizuje sběrnici RS485 
RxD+/TxD+ kladná svorka rozhraní RS485 spolu se zápornou svorkou realizuje sběrnici RS485, jiné značení
RxD-/TxD- záporná svorka rozhraní RS485 spolu se kladnou svorkou realizuje sběrnici RS485, jiné značení
RxD svorka příjem RS232 takto označená svorka pro systémy je vstup přijímače komunikace RS232 (Pozor !, např. u modemů může být význam tohoto signálu opačný)
TxD svorka vysílače RS232 takto označená svorka pro systémy je výstup vysílače komunikace RS232 (Pozor !, např. u modemů může být význam tohoto signálu opačný)
RTS svorka řízení směru RS232 takto označená svorka pro systémy je výstup pro řízení směru komunikace RS232 (Pozor !, např. u modemů může být význam tohoto signálu opačný)
+USS napájení binárních jednotek na takto označenou svorku připojujeme kladný pól zdroje pro napájení binárních obvodů (stejnosměrné jednotky)
–USS napájení binárních jednotek na takto označenou svorku připojujeme záporný pól zdroje pro napájení binárních obvodů (stejnosměrné jednotky)
UST napájení binárních jednotek na takto označenou svorku připojujeme jeden pól zdroje pro napájení binárních obvodů (střídavé jednotky)