Signál HDO energetika 16.03.2020 15:22 16.03.2020 15:22

Na následujícím obrázku je příklad nepřímého připojení jedno povelového SP k binárnímu vstupu modulu C-AM-0600I, který výkonově ovládá blokované spotřebič a zároveň má informaci o platnosti NT.

 

Zapojení může fungovat samostatně nebo být vhodným doplňkem varianty přímého zapojení SP na HDO vstup CP, kdy pro další povel nemůžeme využít vstup 230 VAC nebo potřebujeme snímat třetí povel, pro který již nemáme volný 230 V vstup.

Obr. 1 Připojení jednopovelového SP k modulu C-AM-0600I

Poznámky:

  1. Na obrázku je zobrazena síť TN-C v elektroměrovém rozvaděči změněná na TN-C-S v domovním rozvaděči. Na distribučním území ČEZ Distribuce lze změnit síť již v elektroměrovém rozvaděči. V takovém případě by mělo být rozdvojení vodiče PEN na N a PE zakresleno již v elektroměrovém rozvaděči. Na distribučním území E.ON Distribuce je používána i síť TT. V takovém případě jsou vodiče N a PE zcela odděleny přičemž PE začíná uzemněním v elektroměrovém rozvaděči. Uvedené změny nic nemění na zobrazeném smyslu ovládání vodičem N.
  2. Zapojení je vhodné pokud potřebujeme spolehlivě ochránit vstup C-AM-0600I proti přepětí na ovládacím vodiči (je třeba zvolit pomocné relé s adekvátní odolností, relé vyjde obvykle nákladově lépe než přepěťová ochrana) nebo pokud již nemáme na CP volný 230 V vstup, protože můžeme využít standardní digitální vstup.
  3. Je-li v OM instalován chránič, musí být 230 V vstupy zapojeny ještě před ním, aby se nevytvářel de facto falešný reziduální proud.