Vodní hospodářství SPD, voda 01.03.2020 10:27 01.03.2020 13:18
Obecné doporučení pro instalaci vodovodního rozvodu

Podrobný výpočet vnitřního vodovodu se provádí podle ČSN 75 5455. 

V budovách s málo rozsáhlým rozvodem (rodinné domy, nejvýše pětipodlažní bytové domy s jedním schodištěm, ze kterého jsou byty přímo přístupné, a nejvýše pětipodlažní  administrativní budovy s jedním schodištěm) je možné potrubí vnitřního vodovodu dimenzovat zjednodušenou metodou podle ČSN EN 806-3.

 

Dle této normy se určí tzv. výtokové jednotky (LU) pro každé místo spotřeby vody, ze součtu LU a největší hodnoty LU, délky a průměru potrubí a armatur se v tabulkách určí výpočtový průtok Qd. Dále se dle požadovaného průtoku stanoví průměr přívodního potrubí. Pro tento průtok je nutné dimenzovat i použité průtokoměry a ventily pro zavírání přívodu vody.

 

Je nutné si uvědomit, že např. běžná sprcha požaduje cca 18 ÷ 22 l/min, umyvadlová baterie až 12 l/min, tlakové splachování ještě výrazně více. Pro hlavní přívod např. 3/4"  (DN 20) je při běžném tlaku max. průtok 50 l/min.

 

Řízené ventily pracují standardně při tlaku vody v potrubí 0,5 – 8 Bar (0,05 ÷ 0,8 MPa). Všechny hodnoty průtoku v technických specifikacích jsou uváděny pro tlak v potrubí 3 Bary (0,3 MPa).

 Pro zachování dlouhé životnosti elektromagnetických ventilů a spolehlivou funkci zařízení je třeba dodržovat průřezy přívodních potrubí a zásady instalace podle ČSN-EN 806.  

 

Je doporučeno udržovat tlak v rozvodu na hodnotě 2 ÷ 5 Baru (0,2 ÷ 0,5 MPa). Dále je vhodné ( v některých zemích povinné ) zařadit do hlavního přívodu plnoprůtokový filtr s velikostí ok. 90 um nebo menší (např. SLF01 (D) – 03(D), SANELA ). 


 

Stručné vysvětlení pojmů

 

Jmenovitá světlost DN, průměr potrubí

Ocelové závitové nebo litinové potrubí, závitové a přírubové armatury se ve výkresech označují jmenovitou světlostí DN. Zkratka DN se obvykle neuvádí. Jmenovitá světlost DN je číslo udávající přibližnou hodnotu vnitřního průměru potrubí a armatur v milimetrech. 

Potrubí z plastu, mědi, nerezavějící oceli nebo vícevrstvých materiálů (kombinace plast-kov) se na výkresech označují vnějším průměrem x tloušťkou stěny (da x s), značka da x s nebo Ø se obvykle neuvádí. 

Tabulka uvádí hodnoty DN v milimetrech a odpovídající světlosti v coulech.

DN  
[mm] [“]
6 1/8
8 1/4
10 3/8
15 1/2
20 3/4
25 1
32 1 1/4
40 1 1/2
50 2

 

Tlaková řada PN

Vyšší  číslo tlakové řady umožňuje vyšší  provozní tlaky.  

Pro domovní rozvody je doporučena řada PN 20, tlaková řada PN 16 se používá pouze pro domovní rozvody studené a teplé vody (s omezenou max. teplotou).

 

Závit G, rozdíl mezi závitem R 

Závity G mají válcový tvar v souladu s normou EN-ISO 228-1. Závity R mají kuželovitý tvar v souladu s normou ISO 7-1. V případě např. závitu o velikosti 1/8" jsou závity specifikovány jako G1/8 nebo R1/8. Vnější závity G (válcové) lze zašroubovat pouze do vnitřních závitů G. 

Vnější závity R (kuželovité) lze zašroubovat do vnitřních závitů G nebo R.